Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 41
Οι όμιλοι επιχειρήσεων

Το βιβλίο αυτό ενσωματώνει τα πρακτικά του 26ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα "Οι όμιλοι επιχειρήσεων", που έλαβε χώρα από 28 έως 30 Οκτωβρίου 2016 στην Καλαμάτα. Στην πρώτη ενότητα, των γενικών εισηγήσεων, ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους οι κ.κ. Β. Τουντόπουλος, με θέμα: "Ο...

Βασικές αρχές και γενικές διατάξεις της ΑΕ

Το έργο "Βασικές Αρχές & Γενικές Διατάξεις της ΑΕ" επισφραγίζει την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μακράς και σε βάθος ερευνητικής και συγγραφικής προσπάθειας, σκοπός της οποίας ήταν η ενδελεχής ανάλυση και καταγραφή καίριων ζητημάτων που σχετίζονται με την ανώνυμη εταιρία, καθ’ όλο το φάσμα λειτουργίας τη...

Δίκαιο προσωπικών εταιριών

Η ερμηνεία των άρθρων 249- 294 Ν 4072/2012 (που αφορούν στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες) είναι το αντικείμενο του ανά χείρας έργου. Η σχέση και οι αποκλίσεις από την εταιρία του ΑΚ, πηγή κάθε προσωπικής εταιρίας, αποτέλεσε έναν από τους στόχους του έργου, όπως και η κριτική ανάδειξη εκείνων τω...

Δίκαιο ανταγωνισμού

Στο παρόν έργο "Δίκαιο Ανταγωνισμού" περιλαμβάνονται οι βασικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν στον Ανταγωνισμό (αθέμιτο και ελεύθερο) καθώς και στην Προστασία του Καταναλωτή. Ο κώδικας "Δίκαιο Ανταγωνισμού" εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ε...

Κωδικοποίηση εμπορικής νομοθεσίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κωδικοποίηση εμπορικής νομοθεσίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κωδικοποίηση εμπορικής νομοθεσίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κωδικοποίηση εμπορικής νομοθεσίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κωδικοποίηση εμπορικής νομοθεσίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κωδικοποίηση εμπορικής νομοθεσίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κωδικοποίηση εμπορικής νομοθεσίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κωδικοποίηση εμπορικής νομοθεσίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κωδικοποίηση εμπορικής νομοθεσίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο νέος αγορανομικός κώδικας

Ο νέος αγορανομικός κώδικας ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από 1/9/13 σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4177/2013 που αφορά τους κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Με το Αγορανομικό κώδικα, οι αγορανομικές διατάξεις απλοποιούνται σε σημαντικό βαθμό και κατηγοριοποιούνται σε γεν...

Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 18-40α, 42ε παρ. 5 [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920]

Το έγκυρο, σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο για το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών Το παρόν έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη προσέγγιση του κ.ν. 2190/1920 αλλά και του δικαίου των ανωνύμων εταιριών εν γένει. Προς τον σκοπό αυτόν έρχεται να παρακολουθήσει όλες τις εξελ...

Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 1-17β [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920]

Το έγκυρο, σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο για το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών Το παρόν έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη προσέγγιση του κ.ν. 2190/1920 αλλά και του δικαίου των ανωνύμων εταιριών εν γένει. Προς τον σκοπό αυτόν έρχεται να παρακολουθήσει όλες τις εξελ...

Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου - αξιόγραφα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου - αξιόγραφα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου - αξιόγραφα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βασικά νομοθετήματα εμπορικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βασικά νομοθετήματα εμπορικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βασικά νομοθετήματα εμπορικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η κατ' άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ εσωτερική αγορά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η κατ' άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ εσωτερική αγορά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η κατ' άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ εσωτερική αγορά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ακάλυπτη επιταγή

Περιέχονται: - Ποινική Ευθύνη - Προϋποθέσεις - Συνέπειες - Αδικοπρακτική Ευθύνη - Προϋποθέσεις - Συνέπειες Ακόμη: - Έγκυρη - Άκυρη Επιταγή - Βεβαίωση αρνήσεως πληρωμής (Σφράγιση) της Επιταγής - Αλλοιώσεις Επιταγής - Συνέπειες - Πλαστογραφία Επιταγής - Συνέπειες - Αρκετά άλλα Συναφή θέματα Ε...

Το νέο δίκαιο της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το νέο δίκαιο της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το νέο δίκαιο της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο των εμπορικών εταιριών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δίκαιο των εμπορικών εταιριών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δίκαιο των εμπορικών εταιριών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 41
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...