Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 8
Φορολογική νομοθεσία

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της 10ης έκδοσης του έργου "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης ΤΑΧΑΤΙΟΝ LAW για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (...

Φορολογικά συστήματα

To βιβλίο "Φορολογικά συστήματα (ΚΒΣ - ΚΦΑΣ - ΕΛΠ)" φιλοδοξεί να είναι το πρώτο μίας σειράς, με συγγραφέα τον δικηγόρο κ. Γρηγόρη Μέντη, νομικών συμβολών στο πεδίο όλων των αντικειμένων του φορολογικού δικαίου, με έμφαση στη διαχρονική, συγκριτική και συστηματική διάστασή του. Προκρίθηκε λοιπόν να π...

Ανάλυση - ερμηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανάλυση - ερμηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανάλυση - ερμηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φορολογική νομοθεσία και λογιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φορολογική νομοθεσία και λογιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φορολογική νομοθεσία και λογιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φορολογική νομοθεσία και λογιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φορολογική νομοθεσία και λογιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φορολογική νομοθεσία και λογιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φορολογική νομοθεσία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φορολογική νομοθεσία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φορολογική νομοθεσία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανάλυση - ερμηνεία του φορολογικού ποινολογίου Ν.2523/1997

Περιλαμβάνει: - Αναλύσεις-Ερμηνείες - Παραδείγματα κατά άρθρο. Το έργο "Ανάλυση και Ερμηνεία του Φορολογικού Ποινολογίου (Ν.2523/1997)" είναι ενημερωμένο με τις αλλαγές που επέφερε ο Νέος Φορολογικός Νόμος 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ .17 τεύχος Α΄). Θεωρούμε σκόπιμο με ειδικές αναφορές να σας επιστή...

Φορολογικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φορολογικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φορολογικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρακτικά θέματα φορολογικού δικαίου

Η παρούσα δεύτερη έκδοση του βιβλίου "Πρακτικά θέματα φορολογικού δικαίου» περιλαμβάνει εβδομήντα πρακτικές ασκήσεις σχετικές με το φορολογικό δίκαιο, οι οποίες βοηθούν στην κατανόηση των δυσνόητων και αδιάλειπτα τροποποιηθέντων φορολογικών διατάξεων. Η θεματολογία των Πρακτικών Θεμάτων Φορολογικ...

Παρακράτηση ΦΜΥ & ΕΕΑ

Με το Ν 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23.1.2013), τροποποιήθηκε η φορολογική κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων του άρθρου 9 του Ν 2238/1994 (ΚΦΕ), καθώς και το ποσό της μείωσης του φόρου που προκύπτει με βάση την εν λόγω κλίμακα. Σύμφωνα, επίσης, με την τροποποιηθείσα διάταξη του άρθρου 57 παρ. 1 περ. α΄, ...

Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Η νέα Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), ενημερωμένη μέχρι και Ν. 4100/2013 (ΦΕΚ 17 Α /23.1.2013). Πρόκειται για την 3η έκδοση από τον φοροτεχνικό - συγγραφέα Φώτη Τσιατούρα. Είναι εμπλουτισμένη με τις προϊσχύσασες και συν...

Η συνταγματική προστασία των φορολογουμένων έναντι της θέσπισης αναδρομικής φορολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η συνταγματική προστασία των φορολογουμένων έναντι της θέσπισης αναδρομικής φορολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η συνταγματική προστασία των φορολογουμένων έναντι της θέσπισης αναδρομικής φορολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρακτικό βοήθημα εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρακτικό βοήθημα εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρακτικό βοήθημα εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φόρος προστιθέμενης αξίας Φ.Π.Α.

- Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.2859/2000 μέχρι και το Ν.4072/2012 - Ερμηνεία και ανάλυση ειδικών θεμάτων ανά άρθρο - Αποσπάσματα δικαστικών αποφάσεων ΣτΕ ή ΔΕΚ - Προϊσχύσασες ανά άρθρο διατάξεις σχετικές ανά άρθρο υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιες διαταγές - Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν...

Τα συνταγματικά όρια του φορολογικού ελέγχου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα συνταγματικά όρια του φορολογικού ελέγχου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα συνταγματικά όρια του φορολογικού ελέγχου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Περιέχει: - Όλες τις διατάξεις κωδικοποιημένες μέχρι και το Ν. 4072/2012, με παράθεση όλων των προϊσχυουσών διατάξεων - Ανάλυση-Ερμηνεία όλων των αλλαγών - Βασικές έννοιες, θέματα και επισημάνσεις σε κάθε άρθρο - Πίνακες με πληροφορίες και αναλύσεις - Πίνακας αλλαγών στην αρχή του βιβλίου με τ...

Φορολογική νομοθεσία

Η παρούσα έκτη έκδοση της Φορολογικής νομοθεσίας είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012) και περιλαμβάνει πλήρως επικαιροποιημένα τα βασικότερα εκ των φορολογικών νομοθετημάτων. Ιδιαίτερα, σε συνθήκες υπερβολικής διόγκωσης της ταχύτατα και αλλεπάλληλα μεταβαλλόμενης φορολογι...

Φορολογία νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Στο παρόν έργο ερευνάται η φορολογική αντιμετώπιση των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τη σκοπιά όλων των επιμέρους φορολογικών νόμων. Σε διακριτά κεφάλαια παρουσιάζονται οι σχετικές με τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, του φόρου προστ...

Δηλώστε έξυπνα, 2012

Πλησιάζει και φέτος η ώρα της συμπλήρωσης της ετήσιας φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματά μας. Τα εισοδήματα αυτά μπορεί να αποκτήθηκαν με πολύ κόπο. Στόχος αυτής της έκδοσης είναι να μην χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να δηλωθούν στο κράτος. Εξάλλου, με την επιβολή φόρων και με την πραγμάτωση δη...

Οι πηγές του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι πηγές του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι πηγές του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 8
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...