Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016

Το έργο "Ο νέος ασφαλιστικός Νόμος 4387/2016 ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ" περιέχει το σύνολο των κοινωνικοασφαλιστικών και προνοιακών (κοινωνικής αλληλεγγύης) διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, μαζί με σημαντικά αποσπάσματα της οικείας αιτιολογικής έκθεσης. Το έργο είναι ενημερωμένο με τις αλλαγές που επέφερ...

Ασφαλιστικό δίκαιο

Το Ασφαλιστικό Δίκαιο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο του εγχώριου και διεθνούς νομικού προβληματισμού. Λόγω δε της μεγάλης νομοθετικής παραγωγής στο πεδίο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η επικαιροποίηση της πρώτης έκδοσης, προϊόν της οποίας είναι το παρόν σύγγραμμα. Η δεύτερη έκδοση του Ασφαλ...

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και νομικά επαγγέλματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και νομικά επαγγέλματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και νομικά επαγγέλματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αυτοκινητικό ατύχημα και ιδιωτική ασφάλιση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αυτοκινητικό ατύχημα και ιδιωτική ασφάλιση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αυτοκινητικό ατύχημα και ιδιωτική ασφάλιση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασφάλιση αεροσκάφους

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασφάλιση αεροσκάφους στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασφάλιση αεροσκάφους, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.

Η ασφαλιστική νομοθεσία χαρακτηρίζεται από διαρκείς μεταβολές, που δυσχεραίνουν τον εφαρμοστή του δικαίου, πόσο μάλλον στη "μνημονιακή" περίοδο που διανύουμε, κατά την οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει νομοθετηθεί πληθώρα διατάξεων που καθιστούν την κωδικοποίηση και κατανόηση του οικείου νομοθε...

Τροχαία ατυχήματα και ιδιωτική ασφάλιση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τροχαία ατυχήματα και ιδιωτική ασφάλιση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τροχαία ατυχήματα και ιδιωτική ασφάλιση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασφαλιστικό δίκαιο: Εισηγήσεις

Με τις νομοθετικές αλλαγές που και μεταβολές στο ασφαλιστικό δίκαιο κατέστη αναγκαία η β’ έκδοση αυτού του βιβλίου, που αποτελεί μία συνοπτική παρουσίαση της σύγχρονης θεωρίας για την ιδιωτική ασφάλιση. Θέματα που θίγονται στην έκδοση αυτή αφορούν κυρίως στις παρακάτω ενότητες: • Γενικό μέρος ...

Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα: Ιδιωτική ασφάλιση: Δικονομία αυτοκινητικών διαφορών

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα πρακτικά της διημερίδας της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2010 που έλαβε χώρα τις παραπάνω ημερομηνίες στην Αθήνα στο κτίριο της "Νομικής Βιβλιοθήκης" (Μαυρομιχάλη 23) στην αίθουσα "Ευρώπη", με θέμα "Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα-Ιδιωτική Ασφάλιση-Δικονομία Αυτοκινητικών Δ...

Ιδιωτική ασφάλιση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιδιωτική ασφάλιση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιδιωτική ασφάλιση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασφαλιστικό δίκαιο

Περιεχόμενα: - Πλήρης ανάλυση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας με όλες τις πρόσφατες τροπολογίες (μέχρι το Ν. 3846/2010, το Ν. 3850/2010 και το Ν. 3863/2010) - Προσλήψεις, απολύσεις, άδειες (μετά το Ν.3302/2004 και το Ν. 3846/2010) - Xρονικά όρια εργασίας μισθωτών - Eργασία κατά Kυριακές, εορτ...

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος

Το παρόν έργο αποτελεί μία αναλυτική παρουσίαση του νέου ασφαλιστικού νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115/15.7.2010) "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις". Ο νέος ασφαλιστικός νόμος αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις βασικές συνταξιοδοτικέ...

Ομαδική ασφάλιση

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στα δύο πρώτα είδη ομαδικής ασφάλισης που πρωταγωνιστούν στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και αφορούν δυο περιπτώσεις ευπαθούς ασφαλισμένου, όπως είναι αφενός ο εργαζόμενος, αφετέρου ο πελάτης της τράπεζας. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η ανάγκη προστασίας του εργαζόμενου ως ...

Θέματα ιδιωτικής ασφάλισης και αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέματα ιδιωτικής ασφάλισης και αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέματα ιδιωτικής ασφάλισης και αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το ελληνικό σύστημα ασφαλιστικής προστασίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το ελληνικό σύστημα ασφαλιστικής προστασίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το ελληνικό σύστημα ασφαλιστικής προστασίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έλεγχος οικοδομοτεχνικών έργων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Στο βιβλίο περιέχονται τα πάντα για τα οικοδομοτεχνικά έργα και είναι το μοναδικό βιβλίο που κυκλοφορεί στο ελεύθερο εμπόριο, που πραγματεύεται τον έλεγχο των οικοδομοτεχνικών έργων σε πλήρη κάλυψη. Το έργο αυτό αποτελεί ένα σηματικό βοήθημα και εργαλείο που συμβάλει σημαντικά στη σωστή ενημέρωση ...

Διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπα

Είναι σημαντικό πως το μεγαλύτερο μέρος της ορισθείσης "διδακτέας ύλης" για την πιστοποίηση των διαμεσολαβούντων αφορά αυτούς τους διαμεσολαβούντες. Η ανάγκη για αυτοπροσδιορισμό σημαίνει ότι επικρατεί μια σύγχυση περί την "ταυτότητα" του κύριου συνδετικού κρίκου της αγοράς με τη βιομηχανία. Όντω...

Πρακτικός οδηγός ασφαλιστικών και εργατικών θεμάτων

Στην έκδοση αυτή θα βρείτε όλα τα στοιχεία σχετικά με τα Ασφαλιστικά και Εργατικά Θέματα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει: - Ως προς τα Ασφαλιστικά: Έννοιες (εργοδότη, ασφάλιση εισφορών κλπ.), Πράξεις (σύνταξη, αιτιολόγηση, έκδοσης κλπ.), Ένσημα (υπολογισμός, επιστροφή, παραγραφή κλπ.), Ασφάλιση...

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος (Ν. 3655/2008, ΦΕΚ Α' 58/3.4.2008)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο νέος ασφαλιστικός νόμος (Ν. 3655/2008, ΦΕΚ Α' 58/3.4.2008) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο νέος ασφαλιστικός νόμος (Ν. 3655/2008, ΦΕΚ Α' 58/3.4.2008), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...