Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Η ελευθερία κατέναντι του γάμου

Το έργο "Η ελευθερία κατέναντι του γάμου" αποτέλεσε την διδακτορική διατριβή του συγγραφέα στην Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, η οποία κρίθηκε ομόφωνα με τον βαθμό άριστα το 2010, και κινείται στο πεδίο της λεγομένης Εφαρμοσμένης Ηθικής Φιλοσοφίας. Εξετάζεται ο γάμος υπό το πρίσμα των διαφόρων φιλοσ...

Επιτομή οικογενειακού δικαίου

Το έργο Επιτομή Οικογενειακού Δικαίου διατρέχει όλη την ύλη του Οικογενειακού Δικαίου. Χωρίζεται σε τρία μέρη: α) στη συγγένεια, β) το γάμο, το σύμφωνο συμβίωσης και την ελεύθερη ένωση και γ) στους αναπληρωματικούς θεσμούς της οικογένειας, την επιτροπεία, την ανάδοχη οικογένεια, τη δικαστική συμπ...

Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και ενδοοικογενειακή βία

Μέσω της εύστοχης αξιοποίησης της πλούσιας νομολογίας των δικαστηρίων μας, οι εισηγητές του 4ου Συνεδρίου της ΕΟΔ με θέμα: "Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και ενδοοικογενειακή βία", ανέδειξαν τόσο κλασικές περιπτώσεις πλημμελούς ή καταχρηστικής άσκησης της επιμέλειας των ανηλίκων, όπως φυσικές αδ...

Δικονομικά ζητήματα στο οικογενειακό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δικονομικά ζητήματα στο οικογενειακό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δικονομικά ζητήματα στο οικογενειακό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Ο ν. 3089/2002 αποτέλεσε πραγματική τομή στον χώρο του οικογενειακού δικαίου. Ένας νόμος νεωτερικός, που επαναπροσδιόρισε την έννοια της οικογένειας και του περιεχομένου των συγγενικών δεσμών και ενσωμάτωσε στο χώρο του Δικαίου τις εξελίξεις της βιοτεχνολογίας και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Γ...

Σύγχρονες τάσεις του οικογενειακού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύγχρονες τάσεις του οικογενειακού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύγχρονες τάσεις του οικογενειακού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οικογενειακό δίκαιο

Ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εφαρμοστή του δικαίου με δογματικά θεμελιωμένες και κοινωνικά σκόπιμες λύσεις Η νέα πέμπτη, δίτομη έκδοση του "Οικογενειακού Δικαίου" της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Έφης Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, κυκλοφορεί ανανεωμένη με βάση τη σύγχρονη νομοθεσία και νομολ...

Οικογενειακό δίκαιο

Ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εφαρμοστή του δικαίου με δογματικά θεμελιωμένες και κοινωνικά σκόπιμες λύσεις. Η νέα πέμπτη, δίτομη έκδοση του "Οικογενειακού Δικαίου" της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Έφης Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, κυκλοφορεί ανανεωμένη με βάση τη σύγχρονη νομοθεσία και νομο...

Η έννοια του θεσμού στο οικογενειακό δίκαιο

Με την προκείμενη μελέτη επιχειρείται η νομική και κοινωνιολογική προσέγγιση και ανάλυση της έννοιας του θεσμού στο Οικογενειακό Δίκαιο, με έμφαση στους δύο θεμελιώδεις θεσμούς: το γάμο και την οικογένεια. Η κεντρική ιδέα της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση δύο βασικών δικαιικών και κοινωνικών θεσμ...

Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα

Tο οικογενειακό δίκαιο αλλάζει φυσιογνωμία. Ένα άλλο οικογενειακό δίκαιο εμφανίζεται στον ορίζοντα, ένα δίκαιο που δείχνει εμπιστοσύνη στους πολίτες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ιδρύουν οικογενειακές σχέσεις, αδιανόητες και στο πρόσφατο παρελθόν, όπως ο γάμος μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου ή η...

Η συμβίωση μεταξύ οικογενειακού και ενοχικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η συμβίωση μεταξύ οικογενειακού και ενοχικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η συμβίωση μεταξύ οικογενειακού και ενοχικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προθεσμίες και συγγένεια στον αστικό κώδικα

Η μονογραφία συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που θέτουν οι προθεσμίες στο δίκαιο της συγγένειας και είναι η πρώτη σύγχρονη μονογραφία για το θέμα αυτό. Ο συγγραφέας διατυπώνει ερμηνευτικές λύσεις στα ανακύπτοντα προβλήματα που απασχολούν τη θεωρία και τη νομολογία. Κύρια ζητήματα που πρα...

Η γονική μέριμνα του γεννημένου χωρίς γάμο παιδιού και το δικαίωμα οικογενειακής ζωής του πατέρα

Η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα για την άσκηση της γονικής μέριμνας του γεννημένου χωρίς γάμο παιδιού είναι πολυεπίπεδη: ως κεντρικό σκέλος έχει τη στέρηση της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον πατέρα, ενώ αυτό συμπληρώνεται από περαιτέρω προβλέψεις για την ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας σ...

Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου: Οικογενειακό δίκαιο

Το Οικογενειακό Δίκαιο παρουσιάζει, κατά την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή, ποικιλία προβλημάτων, όπως άλλωστε φαίνεται όχι μόνο από τη νομολογία, αλλά και από τα δημοσιεύματα του τύπου και την προσωπική εμπειρία του καθενός. Και από την πλευρά αυτή σκόπιμη είναι, παράλληλα με τη θεωρητική επεξερ...

Ισότητα των φύλων και ιδιωτική αυτονομία στις οικογενειακές σχέσεις

Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων αγγίζει αναγκαία και ζητήματα που ανήκουν στο χώρο της πολιτικής φιλοσοφίας, όπως είναι η διαίρεση ανάμεσα στην "ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα", καθώς επίσης και θέματα της κοινωνιολογίας και των σπουδών φύλου, όπως είναι η διάκριση ανάμεσα στις "βιολογικ...

Οικογενειακό δίκαιο: Επιτομή

Κριτικά επεξεργασμένες αναπτύξεις, διάλογος με τη βιβλιογραφία και νομολογία, υπόδειξη λύσεων δογματικά πειστικών και κοινωνικά σκόπιμων....

Οικογενειακό δίκαιο

Το οικογενειακό δίκαιο είναι αμιγές αστικό δίκαιο και υπόκειται στο δόγμα του τελευταίου. Οι ιδιορρυθμίες του, όχι τόσες πολλές όπως καμιά φορά λέγεται, δεν αλλοιώνουν τη φύση του, απλώς δικαιολογούν ερμηνευτικές προσαρμογές. Έτσι, στο παρόν έργο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση να διατηρηθεί ο αυστηρά ν...

Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας γονέων και τέκνων (1520 ΑΚ)

Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας γονέων και τέκνων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πυρήνα της οικογενειακής σχέσης. Η καθημερινή πρακτική και ο αυξανόμενος αριθμός των σχετικών δικαστικών αποφάσεων σηματοδοτούν την παθολογία όχι μόνο των οικογενειακών σχέσεων, αλλά κυρίως την παθολογία του νομικού...

Η Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως και ο οικογενειακός βίος

Η Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως (Commission Internationale de l’ etat civil - CIEC) είναι διεθνής Οργανισμός με έδρα, σήμερα, το Στρασβούργο. Η Ελλάδα έγινε μέλος του Οργανισμού αυτού το 1965 (Ν 4475/1965). Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, για να τιμήσει ...

Ενδοοικογενειακή βία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ενδοοικογενειακή βία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ενδοοικογενειακή βία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...