Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 13
Η εργασία των αλλοδαπών υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο σκοπός του παρόντος βιβλίου "Η εργασία των αλλοδαπών υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" είναι να παρουσιάσει, κατά τρόπο ευσύνοπτο, το κρίσιμο ζήτημα της εργασίας των αλλοδαπών, υπηκόων κρατών μελών της Ένωσης και της συνακόλουθης κοινωνικοασφαλιστικής κάλυψής τους. Το καθεστώς των Ευρ...

Συνδικαλιστικό και σωματειακό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνδικαλιστικό και σωματειακό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνδικαλιστικό και σωματειακό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εργατικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργατικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργατικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ατομικές εργασιακές σχέσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ατομικές εργασιακές σχέσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ατομικές εργασιακές σχέσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εργατικό δίκαιο: Συλλογικές εργασιακές σχέσεις

Η θεματική του έργου καλύπτει στο πρώτο μέρος τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργαζομένων και εργοδοτών (σύσταση, λειτουργία, διάλυση), την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης και των συνδικαλιστικών στελεχών. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο κεντρικό πρόβλημα...

Εργατική νομοθεσία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργατική νομοθεσία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργατική νομοθεσία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαγράμματα εργατικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαγράμματα εργατικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαγράμματα εργατικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συλλογικές εργασιακές σχέσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συλλογικές εργασιακές σχέσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συλλογικό εργατικό δίκαιο

Το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο κυκλοφορεί σε τρίτη έκδοση, πλήρως ενημερωμένη, νομοθετικά, βιβλιογραφικά και νομολογιακά. Στην ύλη του συγγράμματος περιλαμβάνεται η αναλυτική πραγμάτευση όχι μόνο του ουσιαστικού αλλά και όλων των κρίσιμων ζητημάτων δικονομικού δικαίου που συνδέονται με την εφαρμογή τ...

Εργατικά, μισθοδοσίες, ασφαλιστικά

Περιέχει: Προσλήψεις - Απολύσεις - Παρακράτηση Φ.Μ.Υ. για μισθωτούς - Κυριακές - Εξαιρέσιμες γιορτές - Νύκτες - Μισθοί - Χρονικά όρια Υπερωρίας - Υπερεργασίας - Ημερομίσθια - Δώρα Εορτών - Αμοιβές εκτός έδρας - Ποσοστά ΙΚΑ - Άδειες - Επιδόματα αδειών - Εγκυμοσύνη - Φόρος - Διαθεσιμότητα - Ασθένεια...

Εργατική νομοθεσία

Οι νομοθετικές μεταβολές που επιβλήθηκαν λόγω των πολιτικών του Μνημονίου ανατρέπουν τη στατική ισορροπία του συστήματος των εργασιακών σχέσεων, ιδίως των συλλογικών, όπως τη γνωρίζαμε παλαιότερα. Στο νέο πληθωριστικό νομοθετικό περιβάλλον αναδεικνύεται η αξία της θεωρίας του Εργατικού Δικαίου, ιδια...

Εργατικός οδηγός επιχείρησης 2013

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργατικός οδηγός επιχείρησης 2013 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργατικός οδηγός επιχείρησης 2013, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εργατικό δίκαιο: Επιτομή

Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί επιτομή του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Δικαίου, από τα πράγματα περιορίζεται σε συνοπτική παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων. Στην παρούσα έκδοση γίνεται συνθετική ανάλυση των πρώτων αλλά και των πρόσφατων εφαρμοστικών νόμων για τα μνημό...

Εργατικό δίκαιο

Με τη νέα έκδοση (Στ΄ έκδ.) που αναφέρεται στο σύνολο του εργατικού δικαίου για τις ατομικές σχέσεις εργασίας, επιχειρείται ανάλυση και των ανατροπών που επέφεραν οι νεότεροι νόμοι και πρωτίστως οι εφαρμοστικοί για τα μνημόνια, 3843/2010, 3845/2010, 3899/2010, 3996/2011, 4024/2011, 4046/2012, 4052/2...

Συνδικαλιστικό και σωματειακό δίκαιο

Η μονογραφία τούτη δεν φιλοδοξεί να αναλύσει με επιστημονική εμβρίθεια το σωματειακό δίκαιο για να μη χάσει το σκοπό της, που είναι να το απλοποιήσει και να βοηθήσει όλους όσους ασχολούνται με αυτό, αλλ' όμως προσπαθεί και να μην απομακρύνεται από την ανάλυση κρίσιμων θεμάτων. Η μονογραφία τούτη σκ...

Το εργατικό ατύχημα

Η παρούσα μονογραφία με τίτλο "Το εργατικό ατύχημα" συνιστά μια σύγχρονη και πλήρη προσέγγιση σε ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα του εργατικού δικαίου, το οποίο στις ημέρες μας καθίσταται ιδιαιτέρως επίκαιρο λόγω της καλπάζουσας εντατικοποίησης της εργασίας, η οποία συνιστά μία από τις μείζονες αι...

Νέος πρακτικός οδηγός βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε μορφή απασχόλησης η οποία σχετίζεται με τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Περιέχει πληροφορίες για την υπαγωγή στην ασφάλιση, ποσοστά, εξαιρέσεις, αναφορές σε εγκυκλίους, αποφάσεις και άλλα χρήσιμα χαρακτηριστικά που καθιστούν την ...

Εργατικό δικονομικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργατικό δικονομικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργατικό δικονομικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι άδειες των εργαζομένων

Η λ. άδεια (α- στερ.+δέος), αδεής, έχει την αρχική έννοια της αφοβίας (δηλ. της έλλειψης φόβου), η οποία επεκτάθηκε στην ελευθερία και στη νομική εξασφάλιση ορισμένων δικαιωμάτων. Σχετικά με αυτά υπάρχει αναφορά στη νομοθεσία της αρχαίας Αθήνας, όπου η λ. άδεια περιλαμβάνεται στο δικανικό λεξικό σχε...

Εργατική νομοθεσία

Λίγους μήνες μετά την πρώτη έκδοση της "Εργατικής Νομοθεσίας" προχωρούμε, αναγκαστικά, σε επανέκδοση. Αυτή περιλαμβάνει τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, κυρίως αυτές που προανήγγειλε ο ν. 4046/2012 και υλοποίησε η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 6/28.2.2012. Ο ασυνήθιστος τρόπος νομοθέτησης, καρ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 13
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...