Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 31
Οι δασικοί χάρτες και η ιδιοκτησία στα δάση

"... Η κοινωνική αξιοποίηση της γης, των δασικών οικοσυστημάτων, στο πλαίσιο ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, προϋποθέτει την κοινωνική ιδιοκτησία στη γη, στα δασικά οικοσυστήματα, τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, εργατικό έλεγχο και διαφορετική οργάνωση της παραγωγής, π...

Προσωπικά δεδομένα και οικονομική συμπεριφορά

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου έρευνας πάνω στο εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο όσο ποτέ θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την οικονομική- συναλλακτική συμπεριφορά των υποκειμένων. Η εργασία αυτή που περιλαμβάνει αναλυτικές σημειώσεις και ...

Δασικοί χάρτες και εθνικό κτηματολόγιο

Είναι ένας τόμος (620 σελίδες) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση τις διατάξεις των νόμων Ν. 4447, Ν. 4467, Ν. 4164, Ν. 3983, Ν. 3481, Ν. 3818, Ν. 3889, που διέπουν τους Δασικούς Χάρτες και το Εθνικό Κτηματολόγιο με υποδείγματα, Υπουργικές αποφάσεις, εφαρμογής της Κ...

Ο αιτιώδης σύνδεσμος ως προϋπόθεση της αδικοπρακτικής ευθύνης

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρεί να προσεγγίσει μονογραφικά την προβληματική του αιτιώδους συνδέσμου ως προϋπόθεσης της αδικοπρακτικής ευθύνης, ένα ζήτημα πολυσχιδές. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προβληματική που αναπτύσσεται γύρω από το εννοιολογικό περιεχόμενο του αιτιώδους...

Το εθνικό κτηματολόγιο

Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και είναι ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις σημαντικές τροποποιήσεις που επήλθαν με τον πρόσφατο Νόμο 4164/2013 στους νόμους 2308/1995, 2664/1998, 3127/2003 και 3889/2010. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει : - Νόμος υπ' αριθμόν 3983 : Γε...

Το δίκαιο του κτηματολογίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δίκαιο του κτηματολογίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δίκαιο του κτηματολογίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επικαρπία

Η επικαρπία είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον εμπράγματο δικαίωμα, αφού συγκεντρώνει ένα πλήθος χαρακτηριστικών που δεν συναντώνται, τουλάχιστον σε αυτή τη σύνθεση, σε κανένα άλλο εμπράγματο δικαίωμα. Έτσι, αφενός η επικαρπία είναι το δικαίωμα με τις ευρύτερες εξουσίες μετά την κυριότητα, αφετέρου έχει τ...

Καταδολίευση δανειστών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Καταδολίευση δανειστών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Καταδολίευση δανειστών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κτηματολογικό δίκαιο: Κατ' άρθρο ερμηνεία

Το Κτηματολογικό Δίκαιο, ένας νέος κλάδος του Εμπράγματου Δικαίου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενδιαφέρει κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για τα ακίνητά του. Χαρακτηριστικά του έργου είναι η διεξοδική ανάλυση των κανόνων του Κτηματολογικού Δικαίου, η πλουσιότατη αναφορά της νομολογίας (με ένταξη αποσ...

Αστικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αστικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αστικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύνθεση αστικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύνθεση αστικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύνθεση αστικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαταγή απόδοσης μισθίου

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η ανάπτυξη του θεσμού της διαταγής απόδοσης μισθίου από ουσιαστική αλλά και δικονομική άποψη. Η ύλη του βιβλίου έχει συντονιστεί και με τον πρόσφατο ν. 4055/2012, ο οποίος έχει καθιερώσει διάφορες ρυθμίσεις, ώστε η απόδοση του μισθίου να επιτυγχάνεται σε πολύ σύντομ...

Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής

Στη μελέτη αυτήν εξετάζεται συστηματικά η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, που συνιστά το μέσο προστασίας του καθ' ου η διαταγή πληρωμής και ενεργοποιεί την αντιδικία. Η διάρθρωση της ύλης και η εξαντλητική παρουσίαση των ζητημάτων που ανακύπτουν έχει ως στόχο να παράσχει στον αναγνώστη, είτε είν...

Ζητήματα παρανομίας στο αστικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ζητήματα παρανομίας στο αστικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ζητήματα παρανομίας στο αστικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το διαζύγιο και οι συνέπειές του

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το διαζύγιο και οι συνέπειές του, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο κτηματολογίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δίκαιο κτηματολογίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δίκαιο κτηματολογίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σχέσεις γονέων και τέκνων: Συγκριτική μελέτη νομοθεσιών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σχέσεις γονέων και τέκνων: Συγκριτική μελέτη νομοθεσιών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σχέσεις γονέων και τέκνων: Συγκριτική μελέτη νομοθεσιών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Περιεχόμενο και νομική μορφή ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Περιεχόμενο και νομική μορφή ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Περιεχόμενο και νομική μορφή ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο προσωπικών δεδομένων

Ο συγγραφέας αναλύει το πεδίο εφαρμογής του Ν 2472/1997, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, ποια είναι τα δεδομένα, η διάκρισή τους σε ευαίσθητα και απλά, τι είναι ‘’επεξεργασία’’, τι είναι ‘’αρχείο’’, ποιοι είναι δικαιούχοι και υπόχρεοι προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ποια είναι ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 31
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...