Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Τα νομικά χωρικά εργαλεία στρατηγικού χαρακτήρα

Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας με τίτλο: "Τα Νομικά Χωρικά Εργαλεία Στρατηγικού Χαρακτήρα - Θεωρία και Πράξη" είναι η κατανόηση της νομοθεσίας που αφορά τον στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασμό μέσα από τον προσδιορισμό της νομικής φυσιογνωμίας των χωρικών εργαλείων στρατηγικού χαρακτήρα και του εν...

Νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος

Περιέχει: Κεφάλαιο A: Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Κεφάλαιο B: Αέρια Ρύπανση, Κεφάλαιο Γ: Αειφορική Διαχείριση των Υδάτων, Κεφάλαιο Δ:Διαχείριση Αποβλήτων, Κεφάλαιο Ε: Προστασία της Βιοποικιλότητας, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο....

Η κοινοτική πολιτική περιβάλλοντος και η επίδρασή της στην περίπτωση της Ελλάδας

[...] Ορισμένες από τις κοινοτικές πολιτικές ασκούνται κατ' αποκλειστικότητα -π.χ. αγροτική πολιτική, αλιευτική πολιτική και εμπορική πολιτική- υπό την έννοια ότι αντικαθιστούν ουσιώδη στοιχεία εθνικών πολιτικών. Οι περισσότερες όμως ασκούνται εκ παραλλήλου, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες εθνικές δρ...

Γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι;

Τις τελευταίες δεκαετίες η συμμόρφωση των κρατών προς τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν σε διεθνές και υπερεθνικό επίπεδο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι μόνο της νομικής επιστήμης αλλά και των μελετητών των διεθνών σχέσεων, της κοινωνιολογίας και της πολιτικής επιστήμης. Η παρούσα μελέτη συμβάλλει...

Ζητήματα νομικής προστασίας του περιβάλλοντος

Στον παρόν τεύχος περιλαμβάνονται εισηγήσεις και παρεμβάσεις επιστημονικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 7.5.2010 από την Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος και την Ένωση Αστικολόγων. - Δέσποινα Κλαβανίδου, "Αστικές αξιώσεις από περιβαλλοντικές προσβολές" - Δημήτριος Κωστόπουλος, "Η προστασί...

Περιβαλλοντική νομοθεσία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Περιβαλλοντική νομοθεσία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Περιβαλλοντική νομοθεσία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ρύθμιση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMOs)

Οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) είναι μια αμφιλεγόμενη καινοτομία. Από τη μια πλευρά, δημιουργεί προσδοκίες οικονομικής ανάπτυξης, αποτελεσματικής αντιμετώπισης της φτώχειας -ιδίως στον τρίτο κόσμο- και μείωσης της χημικής ρύπανσης. Από την άλλη, εγείρει σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις επ...

Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος

H καινούργια αυτή έκδοση του Δικαίου του Περιβάλλοντος ενσωματώνει τις βασικές νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές των τελευταίων οκτώ ετών. Η δομή της ύλης παραμένει η ίδια, μέσα όμως από τη νομολογιακή εξέλιξη κυρίως αλλά και τη συνταγματική αναθεώρηση, διαπιστώνει κανείς με ικανοποίηση ότι πολλέ...

Περιβάλλον και δίκαιο

Το περιβάλλον και η προστασία του αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου. Το περιβάλλον αντιμετωπίζεται από τον συγγραφέα ως απόλυτο αγαθό και ως απαρέγκλιτος νομοθετικός στόχος, στην προσπάθεια διατήρησης και εξασφάλισης αρμονίας στη φύση, αισθητικής και ποιότητας ζωής. O Συνταγματικός νομοθέτης ...

Συλλογή νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές νέργειας (ΑΠΕ), Συμπλήρωμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συλλογή νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές νέργειας (ΑΠΕ), Συμπλήρωμα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συλλογή νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές νέργειας (ΑΠΕ), Συμπλήρωμα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμογές μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας

Στο βιβλίο "Εφαρμογές μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας - Κρατική ρύθμιση και αυτορρύθμιση" επιδιώκεται η κατά το δυνατόν πληρέστερη συστηματική ταξινόμηση των νομικών και θεσμικών μέτρων που αφορούν το Δίκαιο του Περιβάλλοντος. Τα μέτρα που εφαρμόζονται με σκοπό την περιβαλλοντική προστασία κατα...

Δασική νομοθεσία

Σκοπός της νέας έκδοσης είναι η πλήρης ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, νομικού και μη, που ασχολείται με τα δάση τόσο ως οικοσύστημα όσο και ως οικονομικό αγαθό για τις νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν στην γενικότερη έννοια «δάσος» αλλά και σε άλλες ειδικότερες έννοιες όπως είναι οι δασικές ή αναδ...

Δίκαιο της ενέργειας

Η ενέργεια βρίσκεται ήδη από πολύ καιρό στο επίκεντρο των συζητήσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία του πλανήτη. Όπως ήταν φυσικό, το παγκόσμιο αυτό ενδιαφέρον οδήγησε στη συστηματική ενασχόληση με θέματα της ενέργειας και τους νομικούς. Έχει ήδη διαμορφωθεί ένα ευρωπαϊ...

Κατασκευές και προστασία του περιβάλλοντος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κατασκευές και προστασία του περιβάλλοντος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κατασκευές και προστασία του περιβάλλοντος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Περιβαλλοντική ευθύνη

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την περιβαλλοντική ευθύνη, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα νομικά ζητήματα στο πεδίο της σύγχρονης προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου. Η έννοια της περιβαλλοντικής ευθύνης αντιμετωπίζεται από άποψη αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαίο...

Το διεθνές , ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προστασίας των δασών και οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο αφ΄ ενός το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προστασίας των δασών στο πλαίσιο μιας διατομεακής θεώρησης και αφ΄ ετέρου την καταγραφή της έκτασης της καταστροφής του δασικού πλούτου της χώρας μας από τις άνευ προηγουμένου δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 20...

Το δικαίωμα στο περιβάλλον

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της αναγνώρισης ενός ουσιαστικού δικαιώματος διαβίωσης σε ένα υγιές και ισόρροπο περιβάλλον στο πλαίσιο της ενωσιακής έννομης τάξης. Καθώς διαπιστώνεται η ανυπαρξία ρητής κατοχύρωσης του δικαιώματος αυτού σε κάποιο νομικά δεσμευτικό κείμενο ευρω...

Συλλογή νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Η διαπίστωση ότι η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αντί συμβατικών πηγών ενέργειας συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα στη βιώσιμη ανάπτυξη οδήγησε στην θέσπιση μίας σειράς νομοθετικών μέτρων -σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο- για την προώθησή τους. Οι παλαι...

Η νομική προστασία του τοπίου στο διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η νομική προστασία του τοπίου στο διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η νομική προστασία του τοπίου στο διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Energy Law in Greece

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Energy Law in Greece στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Energy Law in Greece, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...