Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 32
Διαφάνεια, ακεραιότητα και εντιμότητα στις δημόσιες συμβάσεις

Το βιβλίο της Επίκουρης Καθηγήτριας Διοικητικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κας Χρυσούλας Μουκίου, με τίτλο: "Διαφάνεια, Ακεραιότητα και Εντιμότητα στις Δημόσιες Συμβάσεις - Η σταδιακή αφομοίωση του διεθνούς Soft Law σε επίπεδο Δημόσιων Συμβάσεων" συμβάλλει τ...

Στοιχεία δικαίου, τεχνικής νομοθεσίας και δημοσίων συμβάσεων

Περιέχει: Από τη Κοινωνία στο Κράτος, Το Δίκαιο και οι Κανόνες του, Θεμελιώδεις Κανόνες που Διέπουν την Οργάνωση των Βιοτικών Σχέσεων, Συνταγματικό Δίκαιο, Παρουσίαση των Διατάξεων του Συντάγματος, Αστικό Δίκαιο, Στοιχεία Ενοχικού Δικαίου, Στοιχεία Εμπράγματου Δικαίου, Κατανομή Κοινόχρηστων Δαπανώ...

Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου

Η ένατη πλήρως ενημερωμένη έκδοση του έργου "Βασικοί θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου" κατέστη αναγκαία μετά τα νέα νομοθετήματα, ιδίως εκείνα κατ' εφαρμογή των Μνημονίων, που επηρεάζουν και μεταμορφώνουν το Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο. Οι βασικοί θεσμοί του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου αποδίδουν με ...

Υπαλληλικό δίκαιο

Στο έργο "Υπαλληλικό Δίκαιο" περιλαμβάνονται πλήρως ενημερωμένοι ο Ν 3528/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ" και ο Ν 3584/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων" με όλες τις νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν απ...

Η αναγκαστική είσπραξη δημοσίων εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ

Η παρούσα τρίτη έκδοση "Η Αναγκαστική Είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ" κατέστη αναγκαία λόγω των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών που επήλθαν στο ΝΔ 356/1974. Η τρίτη έκδοση έχει επικαιροποιηθεί με όλες τις νέες διατάξεις των νόμων (Ν 4321/2015, Ν 4336/2015, 4337/2015, 4370/2016, 4472/2017, ...

Υπαλληλικό δίκαιο

Η παρούσα 3η έκδοση του Υπαλληλικού Δικαίου κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης του Ν 4325/2015 "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Hλεκτρονική Διακυβέρνηση" (ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015), ο οποίος επέφερε σημαντικές αλλαγές τόσο στις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του Υπαλληλι...

Θεμελιώδη δικαιώματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θεμελιώδη δικαιώματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θεμελιώδη δικαιώματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θεμελιώδη δικαιώματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θεμελιώδη δικαιώματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θεμελιώδη δικαιώματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις

Η ψήφιση του Ν. 3886/2010 με σκοπό την εναρμόνιση προς τη νέα δικονομική Οδηγία 2007/66, επέφερε σημαντικές αλλαγές στο σύστημα της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη των δημόσιων συμβάσεων. Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου είναι η θεωρητική ανάλυση, με πλούσιες νομολογιακές αν...

Ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα Ν. 4178/2013

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τον Νέο Νόμο των Αυθαιρέτων (νόμος 4178/2013) με αναλυτικά σχόλια - ερμηνεία και πλήρη κωδικοποίηση κατ' άρθρο. Έχουν ενσωματωθεί στην ροή του κειμένου όλες οι τελευταίες αλλαγές - τροποποιήσεις από τις πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που έχουν ανακοινωθεί απ...

Το νομικό καθεστώς των ιερών χώρων στην Ελλάδα (Μετέωρα - Πάτμος)

H ανακήρυξη ενός χώρου ως ιερού, όπως συνέβη στα Μετέωρα και προηγουμένως στην Πάτμο αποτελεί υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους, η οποία απορρέει από το άρθρο 24 του συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 3, το οποίο διακηρύττει με τον όρο "επικρατούσα θρησκεία", ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ανή...

Το δημόσιο δίκαιο στον αστερισμό της οικονομικής κρίσης

Η έννομη τάξη στο σύνολό της, ιδίως δε ο βασικός εκείνος πυλώνας της που συντίθεται από τους κανόνες του δημόσιου δικαίου, αποστεώνεται κανονιστικώς στο "Λαβύρινθο" της βαθειάς οικονομικής κρίσης. Στα έγκατά του παραμονεύει ο νεοφιλελεύθερος "Μινώταυρος" της "απορρύθμισης". Η ελληνική έννομη τάξη βι...

Το δικαίωμα στην επιστημονική έρευνα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δικαίωμα στην επιστημονική έρευνα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δικαίωμα στην επιστημονική έρευνα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η αρχή της δεδηλωμένης

Η αρχή της δεδηλωμένης αποτελεί την αιχμή του δόρατος του ελληνικού κοινοβουλευτισμού. Πρόκειται για ελληνική συνταγματική αρχή, που διαμορφώθηκε μέσα στην ελληνική συνταγματική πραγματικότητα κατά την εφαρμογή του κοινοβουλευτικού συστήματος στον ελληνικό χώρο και χαρακτηρίζει όσο καμιά άλλη το ελλ...

Υπαλληλικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υπαλληλικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υπαλληλικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η συμβατική παραχώρηση δημοσίου έργου

Στην ενοποιημένη κοινή αγορά των δημοσίων συμβάσεων είναι προφανούς σημασίας η ρευστότητα και η κινητικότητα του (ιδιωτικού και δημόσιου) χρήματος. Η πρώτη εξασφαλίζεται μέσω των σταθεροποιητικών μηχανισμών των Συνθηκών και η δεύτερη επιτυγχάνεται με την ελεύθερη και ανταγωνιστική διασυνοριακή κυκλο...

Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νέος οικοδομικός κανονισμός Ν.Ο.Κ.

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μία συνδυαστική μελέτη του δικαίου της δόμησης, όπως αυτό ισχύει σήμερα, ύστερα από την έκδοση των νόμων 4014/2011, περί αδειοδότησης έργων και ρύθμισης αυθαιρέτων, 4030/2011, περί έκδοσης αδειών δόμησης και 4067/2012, που αποτελεί και το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Αποτελε...

Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών 2011

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών 2011 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών 2011, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αναλογικότητα και απεργία

Η αναλογικότητα είναι μια γενική αρχή του δικαίου, η οποία απορρέει άμεσα από την ιδέα της δικαιοσύνης. Εκφράζει την ιδέα του "μέτρου", την απαγόρευση υπερβολών κατά την άσκηση μιας εξουσίας και γενικότερα κατά την εκδήλωση οποιασδήποτε συμπεριφοράς. Ιστορικά έχει συνδεθεί με το δημόσιο δίκαιο, στο ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 32
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...