Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

Πρόκειται για πρωτότυπη μελέτη, στην οποία εξετάζεται αναλυτικά ένα νέο πιστοποιητικό, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συγγραφέας, αφού εισαγωγικά παρουσιάζει όσα προηγήθηκαν της έκδοσης του Κανονισμού 650/2012, ερευνά στη συνέχ...

Το κληρονομητήριο

Οι τροποποιήσεις των περί κληρονομητήριου διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το Ν 4055/2012 και η καθιέρωση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου αποτέλεσαν το εύνασμα για την έκδοση του παρόντος βιβλίου. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου εξετάζεται το κληρονομητήριο ως μέσο ν...

Κληρονομικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κληρονομικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κληρονομικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κληρονομικό δίκαιο

Η, σε σύντομο χρονικό διάστημα, τρίτη έκδοση υπαγορεύτηκε από την ανάγκη ενημέρωσης του έργου προκειμένου να ληφθούν υπόψη τόσο οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επήλθαν με το ν. 3994/2011 "Εξορθολογισμός και βελτίωση στην από νομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις", όσο κυρίως οι μεταβο...

Κληρονομικό δίκαιο

Η, σε σύντομο χρονικό διάστημα, τρίτη έκδοση υπαγορεύτηκε από την ανάγκη ενημέρωσης του έργου προκειμένου να ληφθούν υπόψη τόσο οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επήλθαν με το ν. 3994/2011 "Εξορθολογισμός και βελτίωση στην από νομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις", όσο κυρίως οι μεταβο...

Κληρονομικό δίκαιο

Η νέα, όγδοη έκδοση του έργου, στο οποίο εκτίθενται οι γενικές γραμμές και αντιμετωπίζονται κριτικά τα θεμελιώδη προβλήματα του Κληρονομικού Δικαίου με βάση τη σύγχρονη θεωρία, ελληνική και ξένη, και την πρακτική των δικαστηρίων, είναι αναμορφωμένη, αφού περιέχονται σε έναν τόμο τόσο το Γενικό (κληρ...

Κληρονομικό δίκαιο

Βασικές έννοιες κληρονομικής διαδοχής - Επαγωγή - Αποδοχή κληρονομίας - Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής - Αποκλήρωση - Αποποίηση κληρονομίας - Κληρονομική αναξιότητα - Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή - Συνεισφορά - Αναγκαστική διαδοχή - Διαδοχή από διαθήκη - Ανικανότητα για σύνταξη διαθήκης ...

Κληρονομικό δίκαιο

Τόμος ΙΙ: Διαδοχή από διαθήκη - Ανικανότητα για σύνταξη διαθήκης -Τύποι διαθηκών - Περιεχόμενο διαθήκης - Προϋποθέσεις κύρους περιεχομένου διαθήκης - Ανάκληση και δημοσίευση διαθήκης - Ερμηνεία διαθηκών - Σχολάζουσα κληρονομία - Κληρονομητήριο - Αγωγή περί κλήρου Ο κλάδος του κληρονομικού δικα...

Κληρονομικό δίκαιο

Τόμος Ι: Βασικές έννοιες κληρονομικής διαδοχής - Επαγωγή - Αποδοχή κληρονομίας - Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής - Αποκλήρωση - Αποποίηση κληρονομίας - Κληρονομική αναξιότητα - Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή - Συνεισφορά - Αναγκαστική διαδοχή Ο κλάδος του κληρονομικού δικαίου γνωρίζει ...

Η παραίτηση από το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας

Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται να αναδειχθεί, με όσο το δυνατόν πληρέστερο τρόπο, το βαθύτερο συνταγματικό και μεθοδολογικό διακύβευμα της ερευνώμενης εδώ προβληματικής. Παράλληλα δε, καταβάλλεται προσπάθεια να καταστρωθεί και μια ολοκληρωμένη πρακτική αντιπρόταση, που θα απαντά και στις - εύλογ...

Κληρονομικό δίκαιο

Η έβδομη έκδοση του έργου είναι πλήρως αναθεωρημένη. Η πραγματοποίησή της υπαγορεύτηκε από τις μεταβολές τις οποίες επέφερε ο ν. 3719/2008 και από την ανάγκη να διευκρινιστούν κυρίως ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη νόμιμη μοίρα, ιδίως τους υπολογισμούς της. Με την ευκαιρία αυτή, το έργο έχει ενημ...

Κληρονομικό δίκαιο

Χωρίς το Κληρονομικό Δίκαιο η ιδιοκτησία και γενικότερα η περιουσία δεν θα αποτελούσαν παρά απλή ισόβια επικαρπία. Μόνο η δυνατότητα της μετάθεσης μεταβίβασης της περιουσίας στην οικογένεια και τους εξ αίματος συγγενείς ενθαρρύνει, ενισχύει και δικαιολογεί τη δημιουργία, τη διατήρηση και την αύξηση ...

Ius Abstinendi

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ius Abstinendi στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ius Abstinendi, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κληρονομικό δίκαιο

Η έβδομη έκδοση είναι πλήρως αναθεωρημένη με βάση τη νεότερη θεωρία και νομολογία. Η ύλη έχει αναδιαταχτεί σε περισσότερες παραγράφους και σε πολλά σημεία αναδιατυπωθεί. Οι απόψεις της προηγούμενης έκδοσης έχουν επανεξεταστεί και σε μερικά σημεία ενισχυθεί ή αναθεωρηθεί. Κύριος στόχος της αναμόρφωση...

Κληρονομικό δικονομικό δίκαιο (ουσιαστικές και δικονομικές ρυθμίσεις)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κληρονομικό δικονομικό δίκαιο (ουσιαστικές και δικονομικές ρυθμίσεις) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κληρονομικό δικονομικό δίκαιο (ουσιαστικές και δικονομικές ρυθμίσεις), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κληρονομική διαδοχή μεταξύ συζύγων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κληρονομική διαδοχή μεταξύ συζύγων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κληρονομική διαδοχή μεταξύ συζύγων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία κληρονομικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία κληρονομικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία κληρονομικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κληρονομικό δίκαιο

Το CD-ROM Κληρονομικό Δίκαιο περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή τα 111 υποδείγματα που εμπεριέχονται στο τρίτομο έργο «Κληρονομικό Δίκαιο, Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα». Τα υποδείγματα είναι ενημερωμένα μέχρι σήμερα και καλύπτουν όλη τη θεματολογία. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα εξής θέματα: Ιδιόγρ...

Κληρονομικό δίκαιο

Ο παρών τρίτος τόμος του έργου "Κληρονομικό Δίκαιο" ολοκληρώνει την καταγραφή και κριτική αντιμετώπιση των τάσεων της θεωρίας και της νομολογίας στον τομέα του κληρονομικού δικαίου. Στον τόμο αυτό αναλύονται τα ερμηνευτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 1895 έως 2035 ΑΚ. Το έ...

Πρακτικά θέματα κληρονομικού δικαίου

53 θέματα με τις απαντήσεις τους στο γνωστικό αντικείμενο του κληρονομικού δικαίου. Περιέχει: -Κληρονομική διαδοχή -Διαδοχή από διαθήκη -Εξ αδιαθέτου διαδοχή -Νόμιμη μοίρα ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...