Βιβλία

Δικαιοσύνη και κάλλος

Μεταξύ των μελετών για την κρίση της σύγχρονης εποχής, αυτό το δοκίμιο παρουσιάζεται µε μιαν απρόσμενη οπτική. Οι Έλληνες πρόγονοί µας είχαν ένα αδιαίρετο σύστημα αξιών, φτιαγμένο από δικαιοσύνη και κάλλος. Το κάλλος, βοηθούσε στην διασφάλιση μιας συναίνεσης και στην ηθική. Η τέχνη καθίσταται εξειδί...

Επανορθωτική δικαιοσύνη

Η παρούσα μονογραφία αποτελεί το πρώτο βιβλίο στην ελληνική βιβλιογραφία για την επανορθωτική δικαιοσύνη. Η προσέγγιση της επανορθωτικής δικαιοσύνης είτε ως τάσης στην εγκληματολογία είτε ως ευρύτερου ερμηνευτικού πλαισίου για τη δικαιοσύνη εμπεριέχει συγκεκριμένα φιλοσοφικά, ιδεολογικά, κοινωνιολογ...

Δικαιώματα και θεωρίες δικαιοσύνης

Τα δικαιώματα, παραδοσιακά αποτέλεσαν μια από τις ισχυρότερα εδραιωμένες πεποιθήσεις στους κόλπους της δυτικής σκέψης. Αν και ίσως φιλοσοφικά ευάλωτα, έχουν καθιερωθεί ως αναπόσπαστο τμήμα το πολιτικού και ηθικού λεξιλογίου μας. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τα δικαιώματα ηθικώς και πολιτικώς σημαντι...

Θεωρία της δικαιοσύνης

Με τη "Θεωρία της δικαιοσύνης" ο Ρωλς προσπάθησε να δείξει ότι είναι μέχρι σ' έναν βαθμό στο χέρι μας να υπερβούμε έλλογα τους φυσικούς και κοινωνικούς προκαθορισμούς. Ότι μπορούμε εύλογα να το προσδοκούμε, ότι είναι εφικτό και ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να το προσδοκούμε, εφόσον το επιθυμούμε....

Περί δικαιοσύνης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Περί δικαιοσύνης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Περί δικαιοσύνης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δικαιοσύνη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δικαιοσύνη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δικαιοσύνη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δικαιοσύνη και κοινωνία σε διάλογο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δικαιοσύνη και κοινωνία σε διάλογο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δικαιοσύνη και κοινωνία σε διάλογο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...