Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ’ λυκείου

Το βιβλίο Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας της Γ΄ Λυκείου έχει διττό σκοπό: Για τους µαθητές, σκοπός του είναι να συµβάλει στην πλήρη κατανόηση και κατάκτηση του γνωστικού αντικειµένου (βασικές και άλλες οικονοµικές έννοιες), που πραγµατεύονται τα τρία πρώτα κεφάλαια του µαθήµατος. Για τους καθηγητέ...

Αρχές οικονομικής θεωρίας 1

Το βιβλίο αυτό περιέχει: 1) νέες ταξινομημένες λυμένες ασκήσεις και απαντήμένες 2) ερωτήσεις που καλύπτουν ολόκληρη την εξεταστέα ύλη, 3) βασικές επισημάνσεις, 4) προβλήματα, 5) διαγωνίσματα, 6) τα δύσκολα σημεία, 7) στο τέλος κάθε κεφαλαίου θέματα για την επανάληψη, 8) θέματα εξετάσεων προ...

Αρχές οικονομίας Α΄ γενικού λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχές οικονομίας Α΄ γενικού λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχές οικονομίας Α΄ γενικού λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρχές οικονομίας Α΄ γενικού λυκείου

Στο βιβλίο αυτό, αρχικά γίνεται η παρουσίαση της πιο απτής καθημερινής έννοιας, του εμπορεύματος καθώς και της γενικότερης έννοιας τον αγαθού, των μέσων δηλαδή που χρησιμοποιούμε για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Μέσα από αυτές τις έννοιες οδηγούμαστε στη ζήτηση για τα αγαθά. Στη συνέχεια βλέπο...

Αρχές οικονομίας Α΄ λυκείου

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για το μάθημα Αρχές Οικονομίας της Α’ τάξης του Λυκείου. Προσφέρει μια συστηματική παρουσίαση των διδασκόμενων εννοιών και θεμάτων της Οικονομικής Επιστήμης, τα οποία αφορούν την καθημερινότητα όλων των πτυχών της ανθρώπινης ...

Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ λυκείου

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται στους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στις Οικονομικές Σχολές (Σχολές του 5ου Επιστημονικού Πεδίου) και γράφτηκε για να καλύψει τις ανάγκες τους στο, με αυξημένη βαρύτητα και συντελεστή 1,3, μάθημα "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας". Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει ...

Αρχές οικονομίας Α΄ λυκείου - Β΄ λυκείου επιλογής

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί, από τη μια, να συμβάλει στη σωστή προετοιμασία των μαθητών της Α΄ Λυκείου και της Β΄ Λυκείου που επέλεξαν το μάθημα Αρχές Οικονομίας και, από την άλλη, να διευκολύνει το έργο των εκπαιδευτικών που επιδιώκουν να προσεγγίσουν τη μαθησιακή πράξη σύμφωνα με τη σύγχρονη διδακτικ...

Αρχές οικονομικής θεωρίας

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται: - Στους μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) και Δ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου. - Στους εκπαιδευτικούς. Κάθε κεφάλαιο περιέχει: - Θεωρητικές έννοιες - Μεθοδολογία ασκήσεων - Ασκήσεις λυμένες - Ασκήσεις πανελληνίων εξετάσεων προηγούμενων ετ...

Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ τάξη ενιαίου λυκείου

Σύμφωνα με τη νέα ύλη του σχολικού βιβλίου. Πλήρης μεθοδολογία, πρωτότυπες ασκήσεις....

Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ λυκείου επιλογής

Περιέχει: - Μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων - Επαναληπτικές ερωτήσεις ανάπτυξης - Επαναληπτικές ερωτήσεις σωστού λάθους - Επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Επαναληπτικές ασκήσεις ανά κεφάλαιο - Επαναληπτικά διαγωνίσματα - Τυπολόγιο για όλα τα κεφάλαια To βιβλίο αυτό απευθύνεται τό...

Αρχές οικονομικής θεωρίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχές οικονομικής θεωρίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχές οικονομικής θεωρίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ λυκείου

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο στους μαθητές της Γ΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου του τομέα "Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών" όσο και στους εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν να προσεγγίσουν τη μαθησιακή πράξη σύμφωνα με τη σύγχρονη διδακτική αντίληψη. Καινοτομία του αποτελεί ο χώρος για εξάσκη...

Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ λυκείου

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο στους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου που επέλεξαν το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ι) όσο και στους εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν να προσεγγίσουν τη μαθησιακή πράξη σύμφωνα με τη σύγχρονη διδακτική αντίληψη. Καινοτομία του αποτελεί...

Αρχές οικονομικής θεωρίας

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται: - Στους μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) και Δ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου. - Στους εκπαιδευτικούς. Κάθε κεφάλαιο περιέχει: - Θεωρητικές έννοιες - Μεθοδολογία ασκήσεων - Ασκήσεις λυμένες - Ασκήσεις πανελληνίων εξετάσεων προηγούμενων ετ...

Αρχές οικονομικής θεωρίας

Επιδίωξη αυτού του βιβλίου είναι οι μαθητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις Οικονομικών που θα τους βοηθήσουν ως αυριανούς πολίτες να διαχειριστούν προβλήματα και καταστάσεις της καθημερινότητας. Η ύλη του καλύπτει όλη την ύλη του σχολικού βιβλίου, ωστόσο σε κάθε κεφάλαιο περιέχονται αρκετά άλλα στοιχ...

Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ λυκείου

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει συνοπτικά τη θεωρία του σχολικού βιβλίου, τονίζοντας τις σημαντικότερες έννοιες κάθε κεφαλαίου της ύλης των πανελληνίων αλλά και αναλύοντας σε βάθος κάποια σημεία, όπου κρίνεται αυτό απαραίτητο. Συμπληρώνεται με απαντήσεις όλων των Ερωτήσεων και λύσεις των Ασκήσεων του σ...

Αρχές οικονομικής θεωρίας

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για τη μελέτη του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Απευθύνεται τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους/στις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυ...

Μικροοικονομία

Το βοήθημα αυτό γράφτηκε με σκοπό την κατηγοριοποίηση και αποσαφήνιση της διδακτέας ύλης του μαθήματος "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" της Γ' Λυκείου. Η διάρθρωση του κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνει: Α. Τυπολόγιο Β. Χρήσιμες παρατηρήσεις Γ. Υποδείγματα ασκήσεων Δ. Κριτήρια αξιολόγησης Ε. Διαγωνίσμα...

Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ λυκείου

Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει ως βασικό του στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει με απλό, μεθοδικό και αναλυτικό τρόπο όλη τη διδακτέα.εξεταστέα ύλη του αντίστοιχου σχολικού βιβλίου του μαθήματος "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" της Γ’ Τάξης του Λυκείου. Με το παρόν δεύτερο τεύχος καλύπτονται τα εξής κεφάλ...

Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ λυκείου

Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει ως βασικό του στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει με απλό, μεθοδικό και αναλυτικό τρόπο όλη τη διδακτέα εξεταστέα ύλη του αντίστοιχου σχολικού βιβλίου του μαθήματος "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" της Γ' Τάξης του Λυκείου. Απευθύνεται στους μαθητές υποψηφίους του 5ου Επιστημ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...