Βιβλία

Μηχανική Ι

Η κλασική μηχανική αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα οικοδομήματα της θεωρητικής φυσικής. Ο όρος "κλασική μηχανική" αναφέρεται στο σύστημα μαθηματικής φυσικής το οποίο ξεκίνησε τον 17ο αιώνα από τον Isaac Newton βασισμένο πάνω στις αστρονομικές θεωρίες του Johannes Kepler και του Tycho Brahe. Η θεωρί...

Οχήματα

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε έχοντας για πυρήνα την διδασκόμενη ύλη του μαθήματος "Οχήματα - Κιβώτια ταχυτήτων" του Τμήματος Οχημάτων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Αποτελεί φυσικό επακόλουθο των σημειώσεών μου που διανέμονταν στους φοιτητές τα τελευταία χρόνια και αποτελείται από είκοσι κεφάλαια. [...] (από το...

Ανοικτοί αγωγοί

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στο σπουδαστή - μηχανικό με σκοπό να του δώσει τις απαραίτητες γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων της ροής ρευστών μέσα στους ανοικτούς αγωγούς....

Ασκήσεις-λύσεις τεχνικής μηχανικής και αντοχής υλικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις-λύσεις τεχνικής μηχανικής και αντοχής υλικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις-λύσεις τεχνικής μηχανικής και αντοχής υλικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

C για μηχανικούς

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο C για μηχανικούς στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το C για μηχανικούς, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η φωτοελαστική μέθοδος ως θεωρία και πράξη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η φωτοελαστική μέθοδος ως θεωρία και πράξη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η φωτοελαστική μέθοδος ως θεωρία και πράξη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επιφανειακοί φορείς

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επιφανειακοί φορείς στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επιφανειακοί φορείς, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανάλυση κύκλου ζωής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανάλυση κύκλου ζωής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανάλυση κύκλου ζωής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η οικοδόμηση των εννοιών στη φυσική

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται ορισμένες προσεγγίσεις διδασκαλίας της φυσικής στη Β/θμια εκπαίδευση, που μπορούν να βοηθήσουν τους διδάσκοντες στις παιδαγωγικές και διδακτικές τους επιλογές. Παρουσιάζεται, με κάθε λεπτομέρεια, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει η εισαγωγή τριών θεμελιωδών μεγεθών...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...