Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 11
Το νομικό καθεστώς των νήσων του Αιγαίου

Το θέμα του καθεστώτος των νήσων του Αιγαίου είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των διμερών ελληνοτουρκικών σχέσεων και έχει απασχολήσει κορυφαίους νομικούς και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, ενώ έχει γίνει αντικείμενο διεθνούς σχολιασμού αλλά και μαθημάτων σε μεγάλα ξένα πανεπιστήμια. Στη...

Η αποκλειστική οικονομική ζώνη και το διεθνές δίκαιο

Το μικρό αυτό βιβλίο δεν διεκδικεί, βέβαια, το αλάθητο και την αυθεντία. Είναι, όμως, καρπός μιας απόφασης για την ανάγκη ενημέρωσης όσων χρησιμοποιούν στην πράξη το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και όσων με ευκολία το φέρουν στα χείλη τους χωρίς ιδιαιτέρους δισταγμούς. Στα τρία κεφάλαια του, που αποτελούν ε...

Από την υπογραφή στην επικύρωση των διεθνών συνθηκών

Μέχρι να επικυρωθεί μια συνθήκη, παρεμβάλλεται ένα χρονικό διάστημα, το οποίο χρονικά ποικίλλει και κατά το οποίο η προοπτική της έναρξης ισχύος της, ενόψει της νομοθετικής κύρωσης της, παραμένει μετέωρη. Σε αυτό το διάστημα, προκειμένου να προστατευθεί η συνθήκη ως σύνολο και παράλληλα να προστατεύ...

Ευρωπαϊκό δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου

Η παρούσα έκδοση, καταγράφει τις τρέχουσες θεσμικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου αναπτύσσεται η πολυδιάστατη δραστηριότητα κρατών -μέσω διαδικασιών διακυβερνητικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης- και διεθνών οργάνων, που ενσωματώνει και την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και...

Η έννοια της επίθεσης στο διεθνές δίκαιο

Πώς ορίζεται ο πόλεμος νομικά; Τι είναι η επίθεση και ποιός θεωρείται επιτιθέμενος κατά το Δίκαιο; Το παρόν έργο επιχειρεί να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, παρουσιάζοντας την εξέλιξη του ορισμού της επίθεσης μέσα από τις διαδικασίες που αναλήφθηκαν σε διεθνές επίπεδο αφενός για τη θεμελίωση της κρ...

Διεθνές δίκαιο εναέριου χώρου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διεθνές δίκαιο εναέριου χώρου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διεθνές δίκαιο εναέριου χώρου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεθνές δημόσιο δίκαιο: Βασικά νομοθετήματα

Η παρούσα συλλογή διεθνών κειμένων δεν φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τις ολοκληρωμένες συλλογές των διεθνών συνθηκών που καλύπτουν επιμέρους θεματικές ενότητες του διεθνούς δικαίου. Συνιστά μια επιλεκτική συλλογή δεσμευτικών και μη δεσμευτικών κειμένων που αφορούν τόσο στη διεθνή δικαιοπρακτική και διπ...

Θεμελιώδεις έννοιες στο διεθνές δημόσιο δίκαιο

Οι "Θεμελιώδεις έννοιες στο διεθνές δημόσιο δίκαιο" αποτελούν την πιο πρόσφατη απόπειρα συγγραφής ενός διδακτικού εγχειριδίου που απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια που επιχειρεί να αποτυπώσει την εμπειρία των συγγραφέων από τ...

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεθνές δίκαιο

Το έργο αποτελεί μία συνολική θεώρηση του κλάδου του διεθνές δικαίου. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι θεμελιώδεις έννοιες, αρχές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου, αλλά και επιμέρους αντικείμενα διεθνών ρυθμίσεων, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το περιβάλλον, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκ...

Η ελληνοτουρκική διαφορά επί της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου και οι προβληματισμοί παραπομπής προς επίλυσής της ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου

Κατά την ανάπτυξη των εις το βιβλίο αυτό αναφερομένων θεμάτων, σπουδαίο ρόλο έπαιξε η ανάλυση, ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών με την περί υφαλοκρηπίδας διατάξεων της Συμβάσεως της Γενεύης του 1958, καθώς και εκείνης της περί του Δικαίου της Θαλάσσης Συμβάσεως του 1982, αλλά και τα πορίσματα της ...

Το νερό στο δημόσιο διεθνές δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το νερό στο δημόσιο διεθνές δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το νερό στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ζητήματα εκ της θεωρίας του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και σχέσεις αυτού προς το δημόσιον διεθνές δίκαιον

Το βιβλίο (μελέτη) αυτό γράφηκε κατά τα έτη 1952 επ. κι έμεινε αδημοσίευτο. Στην δεκαετία 1954-1960 -βέβαια, και κατόπιν, μέχρι και σήμερα- δημοσιεύθηκαν και άλλες εργασίες μου, και στους δύο ως άνω, κλάδους δικαίου. Τώρα, μετά από τόσα πολλά χρόνια, αποφάσισα να προχωρήσω στην δημοσίευση της ανά χε...

Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και οριοθέτηση με γειτονικά κράτη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και οριοθέτηση με γειτονικά κράτη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και οριοθέτηση με γειτονικά κράτη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι Έλληνες διεθνολόγοι στην Ακαδημία του Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (1924-2008)

Το ανά χείρας "έργο" αποτελεί "κατόρθωμα", που οφείλεται σε χαλκέντερη προσπάθεια του καθηγητή κ. Αντώνη Μπρεδήμα. Πιστεύεται ότι κάθε αναγνώστης του απευθύνει νοερώς θερμά συγχαρητήρια για την ωραία "ιδέα" και εκλεκτή εκτέλεσή της, ως επίσης ειλικρινείς ευχαριστίες για το απολαυστικό διάβασμα και γ...

Δημόσιο διεθνές δίκαιο

Το παρόν συλλογικό έργο που εντάσσεται στην Σειρά του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (τόμος 3) περιλαμβάνει τα βασικά διεθνή κείμενα που είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση και την πρακτική εμπέδωση του Διεθνούς Δικαίου έτσι ώστε ο αναγνώστης να συμμετάσχει ενεργά με άμεση πρόσβαση στις πηγές τεκμηρίωσης...

Προβλήματα διεθνούς δικαίου σχετικά με τα πλοία σημαιών ευκολίας

Επιδίωξη αυτής της μελέτης είναι να καλύψει την έλλειψη στη διεθνή βιβλιογραφία, παρά την ύπαρξη επιστημονικής και νομολογιακής επεξεργασίας ορισμένων ειδικών ζητημάτων, μίας καθολικής και λεπτομερούς διερεύνησης του εσωτερικού συστήματος δικαίου των κρατών της σημαίας ευκολίας και την επιστημονική ...

Η πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου

Η παρούσα έκδοση που εντάσσεται στην Σειρά του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου αφορά στο διεθνές δίκαιο και την εφαρμογή του μέσα από την πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων. Καταδεικνύεται ότι η πρακτική των κρατών στη διαμόρφωση, ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων που συνθέτουν το διεθνές δίκαιο λειτούργη...

Το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων στην Ελλάδα

Η συνάρθρωση κειμένων στο παρόν βιβλίο με διαφορετική, τελικά, κατάληξη, άλλοτε σύγκλισης και άλλοτε απόκλισης, επιτρέπει στον αναγνώστη μια αληθινή σφαιρική ματιά γύρω από το σύνθετο και ιδιαίτερα δύσκολο, από νομικής πλευράς, θέμα των επανορθώσεων καθώς και των ασυλιών του κράτους, εν όψει τέλεσης...

Η πολεμική κατοχή στο διεθνές δίκαιο

Το παρόν έργο ασχολείται με την πολυπλοκότητα του δικαίου της κατοχής, ενοποιώντας τους κανόνες με την ερμηνεία και την εφαρμογή τους στην πράξη. Η μονογραφία καλύπτει το κενό που υφίσταται στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία του διεθνούς δικαίου, κυρίως όμως επιτυγχάνει να απεικονίσει με οξυδέρκεια ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 11
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...