Βιβλία

Δίκαιο διεθνών συναλλαγών

Το παρόν βιβλίο αναλύει το δίκαιο διεθνών συναλλαγών σε δύο επίπεδα, το διεθνές και το ευρωπαϊκό, εξετάζοντας την αλληλεπίδρασή τους, ιδίως μέσα στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες. Κατατοπίζει τον αναγνώστη για τους κανόνες, άτυπους ή δεσμευτικούς, που ισχύουν για: τη διεθνή πώ...

Η αυτονομία της ιδιωτικής βούλησης στο πεδίο των διεθνών συμβατικών ενοχών

Σκοπό του παρόντος βιβλίου αποτελεί η ανάδειξη των λόγων καθιέρωσης, της λειτουργίας και τελικά των ορίων της αρχής της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης στις διεθνείς συμβατικές ενοχές, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς και την επιρροή των πρωτοβουλιών που εξελίσσονται στο ...

Η ασφάλεια των τροφίμων στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Για πρώτη φορά στην ελληνική νομική βιβλιογραφία επιχειρείται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων. Περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, λόγω των συχνών και πολύμορφων διατροφικών κρίσεων, το σύγγραμμα του κ. Τάκη ξεκινά με την πολύ ενδιαφέρο...

Ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

Η παρούσα συλλογή περιέχει για πρώτη φορά σε κωδικοποιημένη μορφή το σύνολο των νομοθετικών κειμένων που αφορούν στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο. Η έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω της ραγδαίας νομοθετικής εξέλιξης ιδίως μετά τη Συνθήκη του Αμστερνταμ, αλλά και της προσπάθειας για τη δημιουργία ενός χώρ...

Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας επί διαφορών από σύμβαση και από αδικοπραξία

Με τον κανονισμό 44/2001 (ή κανονισμό Βρυξέλλες-Ι) ρυθμίζονται ζητήματα Διεθνούς Δικαιοδοσίας και Αναγνωρίσεως δικαστικών αποφάσεων στις σχέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά ειδικότερα τις διατάξεις για την διεθνή δικαιοδοσία, ιδιαίτερης βαρύτητας είναι οι ειδικές βάσεις...

Νόμιμη και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών

Το βιβλίο αποτελεί το προϊόν έρευνας-μελέτης που ανατέθηκε στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το βιβλίο προλογίζουν ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Δικαστής στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Καθηγητής Βασίλειος Σκουρής. Ο πλούτ...

Η συμφωνία Σένγκεν

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η συμφωνία Σένγκεν στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η συμφωνία Σένγκεν, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...