Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 18
Η συμβολή της υπολογιστικής τεχνολογίας στη διδασκαλία των ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσχέρειες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η συμβολή της υπολογιστικής τεχνολογίας στη διδασκαλία των ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσχέρειες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η συμβολή της υπολογιστικής τεχνολογίας στη διδασκαλία των ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσχέρειες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η νοημοσύνη του ηλίανθου

"Χαρτάκια-αποκόµµατα, χάρτινοι θησαυροί καλά κρυµµένοι στην τσέπη -όπως τούς πρέπει για θησαυρούς- που µε δυσκολία ανίχνευε εξαιτίας αυτού του τρόµου που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστηµα. Με λίγη παραπάνω προσπάθεια αναδύθηκε ένα από αυτά σαν από θαύµα. Μερικές λέξεις του Άγ. Αυγουστίνου έ...

Αυτο-αξιολόγηση δασκάλου,

Η αξιολόγηση, αναμφισβήτητα, είναι ένα εγγενές και απαραίτητο στοιχείο βελτίωσης της ποιότητας ιδίως όταν αλλάζει η στόχευση και από αποτίμηση της αξίας γίνεται εργαλείο πληροφόρησης για ανασχεδιασμό και εξέλιξη. Η ετεροαξιολόγηση όμως, όπως προκύπτει από το Π.Δ 152/2013, είναι κάτι ξένο προς την πα...

Νέα μάθηση

Σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικών αλλαγών, η εκπαίδευση προσφέρει πλουσιότερες ευκαιρίες και δυνατότητες. Στη Νέα μάθηση, οι καταξιωμένοι συγγραφείς Mary Kalantzis και Bill Cope διερευνούν τις σύγχρονες προκλήσεις για την εκπαίδευση και το διάλογο σε εκπαιδευτικά θέματα. Με γλώσσα προσιτή και ζωντα...

Νέα μάθηση

Σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικών αλλαγών, η εκπαίδευση προσφέρει πλουσιότερες ευκαιρίες και δυνατότητες. Στη Νέα μάθηση, οι καταξιωμένοι συγγραφείς Mary Kalantzis και Bill Cope διερευνούν τις σύγχρονες προκλήσεις για την εκπαίδευση και το διάλογο σε εκπαιδευτικά θέματα. Με γλώσσα προσιτή και ζωνταν...

Εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Το παρόν βιβλίο αποτελεί την πρώτη σφαιρική επισκόπηση της έννοιας και πρακτικής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από Έλληνες συγγραφείς. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι ουσιαστικά μια νέα και ιδιαίτερα επίκαιρη πρόταση αλλαγής της διδασκαλίας, στο πλαίσιο της τυπικής τάξης, η οποία μπορεί να βελ...

Ανθρωπολογία στην εκπαίδευση

Ένα καταξιωμένο βιβλίο, το οποίο καλύπτει ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό θέμα: τη σχέση της πολιτισμικής ανθρωπολογίας με την εκπαίδευση και ειδικότερα τι η πρώτη μπορεί να προσφέρει στη δεύτερη. Απευθύνεται σε όσους έμμεσα ή άμεσα ασχολούνται με την εκπαίδευση και με εκπαιδευτικές διεργασίες, αλλά ενδ...

Παιδαγωγική και εκπαίδευση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παιδαγωγική και εκπαίδευση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παιδαγωγική και εκπαίδευση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η διδακτική και η αξιολόγηση του γραπτού λόγου μέσα από το παραμύθι

Η διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού, ως διαδικασία μάθησης και καλλιέργειας της γλώσσας, έχει τις προϋποθέσεις ενός ιδανικού προτύπου προοδευτικής ανάπτυξης και καλλιέργειας του λεξιλογίου, όπου οι λέξεις λειτουργούν ως ακουστικές εικόνες, κατά την αφήγηση ή την ανάγνωση, αλλά και ως γραφικά σημεί...

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας

Η νέα έκδοση της "Μεθοδολογίας εκπαιδευτικής έρευνας" καλύπτει όλο το φάσμα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές στην εκπαίδευση, παραμένοντας το βασικό εγχειρίδιο για φοιτητές εκπαιδευτικής έρευνας. Περιλαμβάνει νέο υλικό για πλήθος θέματα, όπως: ποιοτικές, νατουραλιστικές και εθνογρ...

Διπλωματικές εργασίες για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διπλωματικές εργασίες για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διπλωματικές εργασίες για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μέθοδοι διδακτικής και αξιολόγησης στο σύγχρονο σχολείο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μέθοδοι διδακτικής και αξιολόγησης στο σύγχρονο σχολείο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μέθοδοι διδακτικής και αξιολόγησης στο σύγχρονο σχολείο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κριτική θεωρία και εκπαίδευση

Το βιβλίο Κριτική θεωρία και εκπαίδευση αποτελεί μία πρωτότυπη, ευσύνοπτη και περιεκτική μελέτη τόσο των ιδιαίτερων επιστημονικών οπτικών που διαμορφώθηκαν από τη λεγόμενη Σχολή της Φρανκφούρτης όσο και εκείνης της παιδαγωγικής θεωρίας που ρητά αναγνωρίζει στο έργο της Σχολής μία βασική πηγή της δικ...

International Handbook of Teacher Education World-Wide

The present International Handbook is published in English, in 2 Volumes. It discuss current problems and policies, approaches and trends, recruitment conditions, pre-service teacher education policy, governance and quality control issues, research needs, professionalism and in-service education ser...

International Handbook of Teacher Education World-Wide

The present International Handbook is published in English, in 2 Volumes. It discuss current problems and policies, approaches and trends, recruitment conditions, pre-service teacher education policy, governance and quality control issues, research needs, professionalism and in-service education ser...

Διαφορετικότητα και εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη

Το παρόν σύγγραμμα προσφέρει ένα πλαίσιο προβληματισμού και επιχειρηματολογίας για τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση ως θεσμός, μέσα από κατάλληλες πολιτικές και μέτρα, μπορεί να βοηθήσει το άτομο να γίνει πολίτης ο οποίος δρα και διεκδικεί ενεργά μέσα στις νέες συνθήκες των σύγχρονων πολυπολιτισμ...

Δημιουργικότητα και καινοτομία στο σχολείο και την κοινωνία

Επιτρέψτε μου να σας πω την ιστορία του Charles Eagle Plume για μια φυλή ινδιάνων που ζούσαν κοντά στον ποταμό Sacramento και ήταν τόσο πρωτόγονη που δεν είχε ούτε καν όνομα. Ζούσαν σε άθλιες καλύβες κοντά σε βάλτους. Δεν είχαν καλλιεργήσει την ικανότητα να διακοσμούν καλάθια και να κατασκευάζουν...

Το επαγγελματικό άγχος των διευθυντικών στελεχών

Το παρόν σύγγραμμα πραγματεύεται το άγχος των διευθυντών στην εκπαίδευση. Το άγχος ανέκαθεν αποτελούσε μια φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, το άγχος των εκπαιδευτικών, όμως, κυρίως λόγω των επιδράσεων του στην υγεία τους, άρχισε να απασχολεί τους ερευνητές κατά τα τελευταία χρόνια. Απώτερος σκ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 18
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...