Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Proceedings of the Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Proceedings of the Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Proceedings of the Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ρύπανση και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος στα κτίρια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ρύπανση και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος στα κτίρια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ρύπανση και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος στα κτίρια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνολογίες ανακύκλωσης αποβλήτων

Τα τελευταία χρόνια, τόσο η προστασία του περιβάλλοντος, όσο και η προστασία των φυσικών πόρων, έχουν αποτελέσει πρόσφορο έδαφος στην αναζήτηση νέων τεχνολογικών μεθόδων. Η εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης κλήθηκε να υπηρετήσει τα δύο ανωτέρω πεδία, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ...

Οικοτοξικολογία: Οικοτοξικολογικές αναλύσεις σε νερά και υγρά απόβλητα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικοτοξικολογία: Οικοτοξικολογικές αναλύσεις σε νερά και υγρά απόβλητα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικοτοξικολογία: Οικοτοξικολογικές αναλύσεις σε νερά και υγρά απόβλητα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στις διεργασίες καθαρισμού, νερού και λυμάτων

Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο να εφοδιάσει σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, σπουδαστές διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Υδρογεωλόγων) με το απαραίτητο υπόβαθρο για ουσιαστική κατανόηση των γενικών αρχών, σχετικά με τον καθαρισμό του νερού και...

Τεχνολογία ανακύκλωσης πλαστικών

Το βιβλίο "Τεχνολογία ανακύκλωσης πλαστικών" αποτελεί ίσως την πρώτη ολοκληρωμένη εισαγωγή του θέματος στην ελληνική βιβλιογραφία και αποτελεί ένα κατάλληλο βοήθημα για όλες τις ειδικότητες των μηχανικών, των φυσικών επιστημόνων και όλων εκείνων που ασχολούνται με την ανακύκλωση υλικών και συγκεκριμ...

Ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εναλλακτικές μορφές ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πράσινη ενέργεια) αποτελούν πλέον τη μόνη ελπίδα για τη σωτηρία του περιβάλλοντος. Θέλοντας να συμβάλουμε κι εμείς στη διάδοση και ανάπτυξη των ΑΠΕ και στη σωστή εκμετάλλευσή τους, προχωρήσαμε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Το βιβλίο αυτό, πέρα από την συμβολή του σ...

Φωτοβολταϊκή τεχνολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φωτοβολταϊκή τεχνολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φωτοβολταϊκή τεχνολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιολογική επεξεργασία λυμάτων

Το βιβλίο πραγματεύεται το επίκαιρο θέμα της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων. Δίνει μια περιγραφή της δημιουργίας, της σύνθεσης και του αναλυτικού προσδιορισμού των αστικών λυμάτων. Τη διαστασιολόγηση -με βάση τη γερμανική βιβλιογραφία και την εφαρμογή σε ελληνικές εγκαταστάσεις- εγκαταστάσεων βιολ...

Ρύπανση και τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος

Περιέχονται τα κεφάλαια: Κεφάλαιο 1 - Ρύπανση και προστασία περιβάλλοντος Κεφάλαιο 2 - Φυσικά νερά και υγρά απόβλητα Κεφάλαιο 3 - Τοξικές χημικές ουσίες στο περιβάλλον Κεφάλαιο 4 - Καθαρισμός του πόσιμου νερού Κεφάλαιο 5 - Γενικές αρχές καθαρισμού των υγρών αποβλήτων Κεφάλαιο 6 - Πρωτο...

Περιβαλλοντική τεχνολογία

Στόχος του βιβλίου είναι να προσφέρει θεμελιακές γνώσεις για τις διεργασίες που συντελούν στη ρύπανση του περιβάλλοντος και για τις κυριότερες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες και να δημιουργήσει ένα καλό υπόβαθρο για την εν συνεχεία γνωστική κίνηση του νέου μηχανικού, σε επίπεδο επαγγέλματος, προς διάφο...

Βασικές αρχές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων

Το βιβλίο αυτό είναι μια προσπάθεια να παρουσιαστούν βασικές αρχές της "Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων" και αποσκοπεί στην εξοικείωση του αναγνώστη με βασικές έννοιες. Στα πρώτα κεφάλαια 1 και 2 αναφέρονται βασικές έννοιες και ορισμοί ενώ τα κεφάλαια 3 έως και 8 αναφέρονται σε βασικ...

Proceedings of Secotox Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics

The aim of the international conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) is the presentation of current issues in environmental science, engineering and management. The CEMEPE conference is held together with a special conference of the Society for Ecotoxicol...

Proceedings of Secotox Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics

The aim of the international conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) is the presentation of current issues in environmental science, engineering and management. The CEMEPE conference is held together with a special conference of the Society for Ecotoxicol...

Proceedings of Secotox Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics

The aim of the international conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) is the presentation of current issues in environmental science, engineering and management. The CEMEPE conference is held together with a special conference of the Society for Ecotoxicol...

Proceedings of Secotox Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics

The aim of the international conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) is the presentation of current issues in environmental science, engineering and management. The CEMEPE conference is held together with a special conference of the Society for Ecotoxicol...

Επεξεργασία λυμάτων

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 14 κεφάλαια και ασχολείται με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Τα τρία πρώτα κεφάλαια αναφέρονται στην προέλευση, στην εκτίμηση της παροχής και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αστικών λυμάτων. Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες μέθοδοι και διεργασίες για ...

Το εσωτερικό περιβάλλον

Η εσωτερική ρύπανση είναι το πρώτο από τα έξι μεγαλύτερα προβλήματα υψηλού κινδύνου για την υγεία και η πρώτη πηγή από τις δεκαοκτώ γνωστές πηγές κινδύνου για καρκίνο, που προκαλεί κάθε χρόνο χιλιάδες θανάτους, εκατομμύρια νοσήματα και ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές. Τα τελευταία χρόνια, το ενδ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...