Βιβλία

Εισαγωγή στους αλγόριθμους

Από τα διάφορα εγχειρίδια περί αλγορίθμων που κυκλοφορούν, κάποια -αν και έχουν αυστηρότητα- είναι ελλιπή, και κάποια άλλα -αν και καλύπτουν μεγάλη έκταση διδακτικής ύλης- στερούνται αυστηρότητας. Η "Εισαγωγή στους αλγορίθμους" συνδυάζει την αυστηρότητα με την πληρότητα, και αυτός είναι ο λόγος για ...

Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων

Η πιο συχνή αιτία συγγραφής ενός νέου βιβλίου είναι η πίστη του συγγραφέα ότι κάτι νέο και χρήσιμο έχει να προσφέρει και το παρόν βιβλίο δεν αποτελεί εξαίρεση. Η εμφάνιση του βιβλίου κρίθηκε ότι θα ωφελήσει σημαντικά το αναγνωστικό κοινό επειδή γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στις δυο πιο βασικές ένν...

Αλγόριθμοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αλγόριθμοι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αλγόριθμοι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...