Βιβλία

Στοιχεία δημοσιονομικού δικαίου

Οι λόγοι που επέβαλαν την παρούσα, τέταρτη, έκδοση της μελέτης, ανάγονται στην ανάγκη της περιγραφής και ανάλυσης των γεγονότων και των νομικών κανόνων που αποτέλεσαν σταθμό στη σύγχρονη δημοσιονομική ιστορία της Ελλάδας μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Πράγματι, όπως είναι γνωστό, η χώρα μας, ενόσ...

Τα κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας στην οικοδόμηση της ευρωζώνης

Τα κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα αποτελούν τους δείκτες με βάση τους οποίους συμφωνήθηκε και αποφασίστηκε να ελέγχεται εάν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να επιδεικνύουν δημοσιονομική πειθαρχία. Πολλά είναι τα ζητήματα που ανακύπτου...

Συλλογή νομοθεσίας δημοσιονομικού δικαίου

Στο παρόν βιβλίο περιλαμβάνονται το δίκαιο της κατάρτισης και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, και κυρίως ο διοικητικός και δικαστικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και το στάδιο της αναγκαστικής είσπραξης των δημοσίων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Ε...

Οι αρχές του κοινοτικού προϋπολογισμού και η εφαρμογή τους

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τις αρχές του κοινοτικού προϋπολογισμού, δηλαδή τους δεσμευτικούς κανόνες βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι διαδικασίες κατάστρωσης, εκτέλεσης και ελέγχου του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ειδικότερα, επιδιώκεται η προσέγγιση της λειτουργίας αυτών των αρχών και συγ...

Ευρωπαϊκό δημοσιονομικό δίκαιο

Η ανά χείρας συλλογή περιέχει σε κωδικοποιημένη μορφή το σύνολο των πηγών (πρωτογενές και παράγωγο κοινοτικό δίκαιο) του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Δικαίου. Αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια (Κοινοτικός προϋπολογισμός και όργανα, Ίδιοι πόροι, Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτ...

Στοιχεία ευρωπαϊκού δημοσιονομικού δικαίου

Το παρόν βιβλίο αποτελεί επανέκδοση των «Στοιχείων Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου», το οποίο ήταν επεξεργασμένη μορφή των παραδόσεων σε αντίστοιχο μάθημα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το βιβλίο πραγματεύεται ορισμένα από τα κομβικά σημεία των δημόσι...

Οι δημόσιες συμβάσεις στο κοινοτικό δίκαιο - πρόσφατες εξελίξεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι δημόσιες συμβάσεις στο κοινοτικό δίκαιο - πρόσφατες εξελίξεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι δημόσιες συμβάσεις στο κοινοτικό δίκαιο - πρόσφατες εξελίξεις , μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δημοσιονομικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημοσιονομικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημοσιονομικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία δημοσιονομικού δικαίου

Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την πρακτική της δημοσιονομικής διοίκησης και τα δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ, κυρίως μετά την κατάργηση των φορολογικών συνόρων και την εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς μεταξύ αυτών, είναι η αντιμετώπιση των εμποδίων που προκαλούνται στη λειτουργία ...

Στοιχεία διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού και δημοσιονομικού Δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού και δημοσιονομικού Δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού και δημοσιονομικού Δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία δημοσιονομικού δικαίου

Αν εξαιρέσει κανείς το φορολογικό δίκαιο, η σχετική βιβλιογραφία που υπάρχει στη χώρα μας με αντικείμενο τα υπόλοιπα στοιχεία του δημοσιονομικού δικαίου, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως πενιχρή. Για τον λόγο αυτόν οι Έλληνες νομικοί, όταν καλούνται να εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις του δημοσιολογ...

Δημόσιο λογιστικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημόσιο λογιστικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημόσιο λογιστικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δημοσιονομικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημοσιονομικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημοσιονομικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δημοσιονομικόν δίκαιον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημοσιονομικόν δίκαιον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημοσιονομικόν δίκαιον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δημοσιονομικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημοσιονομικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημοσιονομικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...