Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Εμπορικός κώδικας

Από την τελευταία έκδοση της παρούσας συλλογής εμπορικής νομοθεσίας μέχρι σήμερα οι νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν συντελεστεί στο αντικείμενο του εμπορικού δικαίου είναι εξαιρετικά ευρείες. Στην παρούσα έκτη έκδοση έχουν συμπεριληφθεί οι σημαντικότεροι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί μέχρι την 11η Α...

Κώδικες

Περιλαμβάνονται οι Κώδικες: - Ν.2190/1920 Περί ανώνυμης εταιρείας - Ν.3190/1955 Περί εταιρείας περιορισμένης ευθύνης - Ν.4072/2012 Περί ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας - Ν.4072/2012 Περί ομμόρρυθμης εταιρείας - Ν.4072/2012 Περί ετερόρρυθμης εταιρείας - Ν.4072/2012 Περί αφανούς εταιρεία...

Εμπορικός κώδικας

Μία συλλογή νομοθεσίας για να πετυχαίνει το στόχο της πρέπει να είναι πάντοτε επικαιροποιημένη. Ακριβώς, την ανάγκη επικαιροποίησης υπηρετεί και η ανά χείρας έκδοση. Έτσι, στα 193 νομοθετήματα που περιέχει η συλλογή αξίζει να μνημονεύσουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές που ενσωματώθηκαν στην παρούσ...

Εμπορικός κώδικας

Η παρουσιαζόμενη συλλογή εμπορικής νομοθεσίας απευθύνεται κατά πρώτο λόγο στους φοιτητές της Νομικής και εκδόθηκε ύστερα από προτροπή τους. Πράγματι μόνη η μελέτη των συγγραμμάτων χωρίς, παράλληλα, την αναδρομή στους ισχύοντες κανόνες δικαίου καθιστά τη γνώση ελλιπή και πλημμελή. Η επιλογή των νομοθ...

Εμπορικές μισθώσεις. Προεδρικό διάταγμα 34/1995.

Στο παρόν περιέχεται το Προεδρικό Διάταγμα 34/1995 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων), όπως ισχύει σήμερα. Κάτω από κάθε άρθρο παρατίθενται οι κωδικοποιημένες διατάξεις. (Όπως αναφέρεται στο άρθρο 67 του π.δ., οι κατ’ ιδίαν κωδικοποιημένες διατάξεις ισχύουν από την έναρξη ισχύο...

Εμπορικός κώδικας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εμπορικός κώδικας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εμπορικός κώδικας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εμπορικός κώδικας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εμπορικός κώδικας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εμπορικός κώδικας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εμπορικός κώδικας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εμπορικός κώδικας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εμπορικός κώδικας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κώδικας εμπορικών μισθώσεων

Περιεχόμενα: -Ιδιωτική κωδικοποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 34/1995 σε συνδυασμό μ' αυτές του Ν. 2741/1999 -Ερμηνεία κατ' άρθρο του Π.Δ. 34/1995 όπως ισχύει και σχόλια στις διατάξεις του Ν. 2741/1999 -Παράρτημα με τις ρυθμίσεις για την απόδοση της χρήσης μισθίου -Αναλατικό αλφαβητικό ευρετήριο. ...

Εμπορικός κώδικας

Σκοπός του ανά χείρας έργου είναι η παροχή ενημέρωσης, σε όσους ασχολούνται με το εμπορικό δίκαιο (δικηγόρους, δικαστές οικονομολόγους, λογιστές, συμβούλους επιχειρήσεων, επιχειρηματίες), για τις εξελίξεις της νομοθεσίας αναφορικά με τους πιο κάτω τομείς του εμπορικού δικαίου: - Γενικό εμπορικό δίκ...

Εμπορικός κώδικας

Η παρουσιαζόμενη συλλογή εμπορικής νομοθεσίας απευθύνεται κατά πρώτο λόγο στους φοιτητές της νομικής και εκδόθηκε ύστερα από προτροπή τους. Πράγματι μόνη η μελέτη των συγγραμμάτων χωρίς, παράλληλα, την αναδρομή στους ισχύοντες κανόνες δικαίου καθιστά τη γνώση ελλιπή και πλημμελή. Η επιλογή των νομοθ...

Εμπορικός κώδικας

Η παρουσιαζόμενη συλλογή εμπορικής νομοθεσίας απευθύνεται κατά πρώτο λόγο στους φοιτητές της νομικής και εκδόθηκε ύστερα από προτροπή τους. Πράγματι μόνη η μελέτη των συγγραμμάτων χωρίς παράλληλα, την αναδρομή στους ισχύοντες κανόνες δικαίου καθιστά τη γνώση ελλιπή και πλημμελή. Η επιλογή των νομοθε...

Εμπορικός κώδικας

Περιέχονται κωδικοποιημένοι και επεξεργασμένοι όλοι οι σχετικοί νόμοι, αναγκαστικοί νόμοι, Νομοθετικά Διατάγματα, Προεδρικά Διατάγματα, αποφάσεις Νομισματικής Επιτροπής, αποφάσεις Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων, πράξεις Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, πράξεις Διοικητή της Τράπεζας ...

Σχέδιο εμπορικού κώδικα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σχέδιο εμπορικού κώδικα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σχέδιο εμπορικού κώδικα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το σχέδιο του εμπορικού κώδικα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το σχέδιο του εμπορικού κώδικα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το σχέδιο του εμπορικού κώδικα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Groups of Companies

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Groups of Companies στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Groups of Companies, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εμπορικός κώδικας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εμπορικός κώδικας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εμπορικός κώδικας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εμπορικός κώδιξ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εμπορικός κώδιξ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εμπορικός κώδιξ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εμπορικός κώδιξ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εμπορικός κώδιξ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εμπορικός κώδιξ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κώδικας εμπορικών μισθώσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας εμπορικών μισθώσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας εμπορικών μισθώσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...