Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (πόθεν έσχες)

Το βιβλίο "Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (πόθεν έσχες)" έχει σκοπό να βοηθήσει τον επαγγελματία λογιστή - φοροτέχνη που ζητά σωστή ενημέρωση. Οι δηλώσεις του έτους 2012 σε μεγάλο βαθμό θα στηριχτούν στα Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης γι'αυτο κρίναμε την έκδοση του παρόντος Βιβλίου, αναγκαία. Η δομή του ...

Ξέπλυμα χρήματος

Με την έκδοση αυτή παρουσιάζουμε το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Ν.Π.Θ), προκειμένου να ενημερωθούν οι κατά νόμο αρμόδιοι για τις υποχρεώσεις που έχουν να αναφέρουν στη δικαιοσύνη περιπτώσεις που εμπίπτουν στη Νομοθεσία για τ...

Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών
Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών
Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και πόθεν έσχες

Περιέχει: - Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 19 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύουν μετά τους νόμους 3842/2010 και 3899/2010. - Ερμηνεία, ανάλυση. - Παραδείγματα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. - Αλφαβητικό ευρετήριο....

Τα πάντα για τις επιταγές

Περιέχονται: - Έκδοση ακάλυπτης επιταγής - Μεταχρονολογημένη επιταγή - Δίγραμμη επιταγή - Οπισθογράφηση επιταγής - Ευθύνη οπισθογράφου - Απώλεια - κλοπή - Ανάκληση επιταγής - Ακάλυπτη επιταγή - Σφραγισμένη επιταγή - Επιταγή και Τειρεσίας - Διαταγή πληρωμής - Κατάσχεση - πλειστηριασμός ...

Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Το παρόν έργο πραγματεύεται με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο την άσκηση προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ζήτημα το οποίο σε περίοδο δημοσιονομικής κρίσης καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρο. Πρόκειται για ένα έργο που επιδιώκει να εμπλουτίσει την υπάρχουσα περιορισμ...

Ευημερία δίχως όρια

Η "Ευηµερία δίχως όρια" είναι µια πολύ σηµαντική συνεισφορά σε µια αυξανόµενη βιβλιογραφία σχετικά µε τη θεσµική µεταρρύθµιση ως το στοιχείο-κλειδί για την οικονοµική ανάπτυξη. Ενώ βασίζεται στέρεα στη θεωρία, ξεπερνά την υφιστάµενη θεωρητική βιβλιογραφία και παρέχει πρακτικές συµβουλές για τον τρόπ...

Εμπράγματη εξασφάλιση του ομολογιακού δανείου και τιτλοποίηση απαιτήσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εμπράγματη εξασφάλιση του ομολογιακού δανείου και τιτλοποίηση απαιτήσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εμπράγματη εξασφάλιση του ομολογιακού δανείου και τιτλοποίηση απαιτήσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στρατηγικές απελευθέρωσης αγορών σε περιβάλλον διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Οι μεταρρυθμιστικές πολιτικές, ειδικότερα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, βρίσκονται στο επίκεντρο των κυβερνητικών προγραμμάτων σχεδόν σε όλες του χώρες του αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου. Το πεδίο εφαρμογής τους κυμαίνεται από μικρές μεταβολές συγκεκριμένων διατάξεων του νομικού πλαισίου που...

The Regulation of Foreign Direct Investments under International, European and Greek Law

In the 21st century and under conditions of a globalized economic environment, Foreign Direct Investments have become the key source of financing for both developed and developing countries. New electronic communication technologies enhance Investments, and in particular Investments in services, and...

Δαπάνες επιχειρήσεων

Περιέχει: -Ποιές δαπάνες αναγνωρίζονται και ποιές όχι -Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προυποθέσεις -Πότε θεωρούνται παραγωγικές οι δαπάνες και πότε όχι -Αμοιβές προσωπικού, μελών ΔΣ, τρίτων -Έξοδα κίνησης, φιλοξενίας, διαφημίσεων, κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π. -Προυποθέσεις έκπτωσης δωρεών, ...

Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οικονομία και δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικονομία και δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικονομία και δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιρειών

Οι τελευταίες αλλαγές που επήλθαν μετά την 9η έκδοση, τόσο στη φορολογία εισοδήματος όσο και στα λοιπά αντικείμενα που έχουν σχέση με τις Ανώνυμες Εταιρείες επέβαλαν την παρούσα έκδοση η οποία είναι συμπληρωμένη με όλες τις αλλαγές αυτές. Η έκδοση αυτή όπως και οι προηγούμενες είναι ένα εύχρηστο κα...

Κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού

Η μελέτη πραγματεύεται την πληροφόρηση που οφείλουν να παρέχουν οι εταιρίες οι οποίες διαθέτουν τίτλους τους στο επενδυτικό κοινό, τόσο κατά το στάδιο της έκδοσης και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο των τίτλων αυτών (αρχική πληροφόρηση), όσο και μετέπειτα, τακτικά και έκτακτα, για όσο διάστημα οι τίτλοι...

Οικονομικοί δείκτες και αγορές χρήματος

Η κατανόηση των οικονομικών δεικτών των βασικότερων οικονομιών θεωρείται απαραίτητη, καθώς σκιαγραφούν την πορεία μιας οικονομίας, τις επιδόσεις των επιχειρήσεων αλλά και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων οικονομικών πολιτικών που ασκούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Το βιβλίο αποτελεί έναν π...

Ευρω-λύσεις σε 1000 και μία απορίες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευρω-λύσεις σε 1000 και μία απορίες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευρω-λύσεις σε 1000 και μία απορίες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...