Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 15
Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο "Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης", τόμος Ι (Θεσμικό δίκαιο), στην 3η πλήρως ενημερωμένη και επικαιροποιημένη έκδοση, ενσωματώνει τις νομοθετικές εξελίξεις που μεσολάβησαν από την 2η, καλύπτοντας τη δράση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατηρώντας, συνάμα, τον πρωτοποριακό χαρακτήρα τω...

Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών 2015

Το 2015 ήταν ιστορική χρονιά για την προστασία των προσφύγων στην Ευρώπη. Κύματα ανθρώπων, στην πλειοψηφία τους πρόσφυγες, διέσχισαν τα σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία μέσω της Ελλάδας και συνέχισαν το ταξίδι τους από τον αποκαλούμενο «δρόμο των Δυτικών Βαλκανίων» για να φθάσουν στις κυριότερες χώρες π...

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Το παρόν τεύχος περιέχει τέσσερα θεμελιώδη κείμενα για τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα τρία πρώτα αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, πρόκειται για την ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως απ...

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παράνομες κρατικές ενισχύσεις και έννομη προστασία των ενδιαφερόμενων τρίτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παράνομες κρατικές ενισχύσεις και έννομη προστασία των ενδιαφερόμενων τρίτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παράνομες κρατικές ενισχύσεις και έννομη προστασία των ενδιαφερόμενων τρίτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά της Συνθήκη της Λισαβόνας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά της Συνθήκη της Λισαβόνας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά της Συνθήκη της Λισαβόνας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το ευρωπαϊκό δίκαιο στην Ελλάδα

Το εγχειρίδιο στοχεύει, για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, να αποτυπώσει με τρόπο διεξοδικό τις διαδικασίες που καλείται να ακολουθήσει η δημόσια διοίκηση προκειμένου η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για έγκαιρη, ορθή και πλήρη ενσωμάτωση του παράγωγ...

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διπλώματα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διπλώματα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δίκαιο των γενόσημων φαρμάκων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δίκαιο των γενόσημων φαρμάκων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δίκαιο των γενόσημων φαρμάκων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η αρχή της διαφάνειας στην ενωσιακή έννομη τάξη

Η διαφάνεια αποτελεί έναν από τους πυλώνες του ενωσιακού εγχειρήματος και βρίσκεται στην καρδιά της λειτουργίας των θεσμών τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Την προκειμένη μελέτη διατρέχει ένας διπλός άξονας: μέσα από μία πλούσια βιβλιογραφική έρευνα εξετάζεται, αφε...

Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη

Το βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη στο καθεστώς που διέπει τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ευρώπη, εξετάζοντας την πορεία της ενσωμάτωσης και την εξέλιξη της προστασίας τους, τόσο στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγγραφέας εστιάζει, επίσης, στη σχέση που αναπτύσ...

Η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου στο καθεστώς ασύλου των προσφύγων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου στο καθεστώς ασύλου των προσφύγων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου στο καθεστώς ασύλου των προσφύγων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ευρωπαϊκό δίκαιο συναλλαγών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευρωπαϊκό δίκαιο συναλλαγών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευρωπαϊκό δίκαιο συναλλαγών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ευρωπαϊκό δίκαιο στο διαδίκτυο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευρωπαϊκό δίκαιο στο διαδίκτυο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευρωπαϊκό δίκαιο στο διαδίκτυο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Είναι γεγονός ότι στην ευρωπαϊκή ήπειρο συγκροτείται για πρώτη φορά με ιδιαίτερες αξιώσεις "ευρωπαϊκό δίκαιο". Τις δύο κύριες πτυχές του συνιστούν αναμφίβολα το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρόκειται για δύο συστήματα δικαίου, τα οποία βαίνουν πα...

Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης της δράσης των κρατών μελών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης της δράσης των κρατών μελών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης της δράσης των κρατών μελών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η έκδοση συνιστά μια σύγχρονη, συστηματική και πλήρη συνεισφορά στο αντικείμενο του ευρωπαϊκού, πρώην κοινοτικού, και νυν ενωσιακού, δικαίου. Μετά από μια ευσύνοπτη και κατατοπιστική γενική εισαγωγή για το ευρύτερο ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, το έργο διαρθρώνεται σε δύο μείζονα μέρη, το συν...

Το ήπιο δίκαιο στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η μονογραφία "Το ήπιο δίκαιο στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης" είναι προϊόν μιας έρευνας που ξεκίνησε από τη διαπίστωση ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εξαντλείται σε συγκεκριμένους τύπους πράξεων, αλλά ανιχνεύεται σε ένα ευρύ φάσμα κανόνων και κειμένων που επηρεάζουν με πολλούς διαφορ...

Κρατικές ενισχύσεις

Η έκδοση "Κρατικές Ενισχύσεις: Τα βασικά κανονιστικά κείμενα" αποτελεί μια περιεκτική και εύχρηστη συλλογή κανονιστικών κειμένων της ΕΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις. Της τομεακής ανάλυσης προτάσσεται μια Γενική Εισαγωγή που περιέχει τον Κανονισμό (ΕΚ) 659/1999 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 794/2004. ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 15
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...