Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 10
Η εκκλησία Αλεξανδρείας στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εκκλησία Αλεξανδρείας στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εκκλησία Αλεξανδρείας στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία

Στην παρούσα έκδοση κατορθώνεται η παρουσίαση της κρίσιμης για το Γένος περιόδου, που εκκίνησε με τις σουλτανικές μεταρρυθμίσεις του Tanzimat και έληξε με την επικύρωση της Συνθήκης της Λωζάννης, η οποία αποψίλωσε και νομικά το Πατριαρχείο από την εναπομείνασα πολιτική του ισχύ. Ο συγγραφέας, ως ρέκ...

Ο Κύριλλος Λούκαρης και τη γραμματεία των συνόδων του 16ου και 17ου αιώνα

[...] Η εξέταση των αποφάσεων των τοπικών συνόδων της χρονικής περιόδου του 16ου και του 17ου αιώνα προκαλεί έντονο ενδιαφέρον που σχεδόν μονοπωλεί η προσωπικότητα του πατριάρχου Κων/πόλεως Κυρίλλου Λούκαρη. Αυτός προκαλεί αναστάσωση στους κόλπους της Εκκλησίας με την δημοσίευση "Ομολογίας πίστεως" ...

Η στάση των Πατέρων του 4ου και 5ου αιώνα προς τον αυτοκράτορα και τους πολιτικούς θεσμούς

Ο 4ος και 5ος αιώνας είναι μια περίοδος όπου η εκκλησία μεταβαίνει από την περίοδο των διωγμών σε μια περίοδο πραστασίας της από πολιτικούς παράγονες και κυρίως την αυτοκρατορική αρχή. Στην περίοδο αυτή τέθηκαν οι βάσεις του χριστιανισμού μέσω της δράσης των οικουμενικών διδασκάλων της εκκλησίας. Πα...

Νομοκανονικές διατάξεις περί του ζητήματος της συμμετοχής των λαϊκών στην εκλογή των επισκόπων

Η συμμετοχή των λαϊκών στην εκλογή των επισκόπων είναι ένα ζήτημα που διαχρονικά προκαλεί αρκετές συζητήσεις. Κατά καιρούς προβλημάτισε και απασχόλησε την ιεραρχία της Εκκλησίας, την ακαδημαϊκή σκέψη, αλλά και τους απλούς πιστούς. Καρπός του προβληματισμού αυτού υπήρξε η διατύπωση δύο κυρίως απόψεων...

Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος 2013

Τα ανά χείρας "Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος" του σωτηρίου έτους 2013, ως είθισται κατ' έτος, έχουν αφιερωθή, Συνοδική Διαγνώμη, εις την συμπλήρωσιν 1150 ετών από της ιεραποστολικής δραστηριότητος των Θεσσαλονικέων Ελλήνων αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων, αποσταλέντων τω 863 προς εκχρ...

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η μεγάλη επιλογή του ανθρώπου

Την αληθινή και πραγματική θεογνωσία και αυτογνωσία ο άνθρωπος αποκτά μόνο δια της οδού της έμπρακτης αγάπης. Αγαπώντας το Θεό και τους ανθρώπους ο άνθρωπος γνωρίζει εμπειρικά ότι η ψυχή του είναι χριστοειδής και αθάνατη. Η εμπειρία της έμπρακτης αγάπης ως μέθοδος της θεογνωσίας και ανθρωπογνωσίας ε...

Πτυχές από την ιστορία της αδιαίρετης Εκκλησίας

Η ευρύτερη διάδοση της γνώσης, καθώς και η εύκολη πρόσβαση σε αυτή, επιβάλλουν πλέον τη ριζική αλλαγή της μέχρι τώρα προσφερόμενης μέσω των βιβλίων γνώσης. Σε ό,τι αφορά την ιστορία, τώρα είναι πιο χρηστική η συστηματική προσέγγιση των εκδηλώσεων του ανθρώπου και πιο χρήσιμη η κατανόηση έναντι της α...

Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εκκλησιαστικά οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εκκλησιαστικά οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εκκλησιαστικά οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως κατά τον 19ο αιώνα

Στην εισαγωγή του βιβλίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος με επιστολή του σημειώνει: Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί ανεκτίμητο εργαλείο για την ακαδημαϊκή έρευνα γενικότερα, αλλά και για την ιστορία της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τον 19ο αι. ειδι...

Η παρουσία των αυτοκρατόρων και των εκπροσώπων τους στις εργασίες των Οικουμενικών Συνόδων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η παρουσία των αυτοκρατόρων και των εκπροσώπων τους στις εργασίες των Οικουμενικών Συνόδων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η παρουσία των αυτοκρατόρων και των εκπροσώπων τους στις εργασίες των Οικουμενικών Συνόδων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

The Schism of 1054: Final Breach or Beginning of a Long Lasting Separation?

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο The Schism of 1054: Final Breach or Beginning of a Long Lasting Separation? στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το The Schism of 1054: Final Breach or Beginning of a Long Lasting Separation?, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

The Patriarchate of Alexandria and all Africa

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο The Patriarchate of Alexandria and all Africa στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το The Patriarchate of Alexandria and all Africa, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

The Patriarchate of Alexandria and all Africa (αραβικά)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο The Patriarchate of Alexandria and all Africa (αραβικά) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το The Patriarchate of Alexandria and all Africa (αραβικά), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Patriarcat d'Alexandrie et de toute l'Afrique

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Patriarcat d'Alexandrie et de toute l'Afrique στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Patriarcat d'Alexandrie et de toute l'Afrique, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θεωρία και πράξη στην ιστορική εξέλιξη του αυτοκέφαλου των Σλαβικών Εκκλησιών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θεωρία και πράξη στην ιστορική εξέλιξη του αυτοκέφαλου των Σλαβικών Εκκλησιών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θεωρία και πράξη στην ιστορική εξέλιξη του αυτοκέφαλου των Σλαβικών Εκκλησιών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η Μητρόπολις Ροδοπόλεως

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η Μητρόπολις Ροδοπόλεως στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η Μητρόπολις Ροδοπόλεως, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 10
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...