Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Διοικητική δικονομία

Η παρούσα 11η έκδοση του έργου «Διοικητική Δικονομία», κατέστη αναγκαία λόγω της θέσπισης του Ν 4491/2017(ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017) και του Ν 4482/2017(ΦΕΚ Α’102/25.7.2017) που επέφεραν τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στον ΚΕΔΕ αντίστοιχα. Ειδικότερα, η έκδοση είναι ενημερωμένη ...

Διοικητική δικονομία

Η συλλογή νομοθεσίας της Διοικητικής Δικονομίας αποτελεί μια συστηματική συγκέντρωση και ταξινόμηση των διατάξεων που αφορούν τη διοικητική δικονομία, αλλά και εκείνων του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου που είναι συνυφασμένες με αυτήν. Η 13η έκδοση περιλαμβάνει 111 νομοθετήματα ενημερωμένα έως και ...

Διοικητική δικονομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διοικητική δικονομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διοικητική δικονομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διοικητική δικονομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διοικητική δικονομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διοικητική δικονομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διοικητική δικονομία

Η παρούσα 10η έκδοση του έργου "Διοικητική δικονομία" κατέστη αναγκαία λόγω της θέσπισης του Ν 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47/4.4.2017), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο ΠΔ 18/1989....

Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διοικητική δίκη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διοικητική δίκη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διοικητική δίκη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα ένδικα μέσα στη διοικητική δίκη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα ένδικα μέσα στη διοικητική δίκη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα ένδικα μέσα στη διοικητική δίκη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η δικονομία της ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η δικονομία της ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η δικονομία της ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διοικητική δικονομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διοικητική δικονομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διοικητική δικονομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η δικονομία της ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010)

Η αρχή της προστασίας του καταναλωτή ανάγεται στην αρχή της προστασίας του ασθενέστερου, που αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της καλής πίστεως. Ο αντίστοιχος όμως μηχανισμός προστασίας του καταναλωτή θα ήταν λειψός αν δεν προβλεπόταν νομοθετικά η αντανάκλασή του σε δικονομικές ρυθμίσεις ανάλο...

Ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων

Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται τα πρακτικά του 37ου Πανελληνίου Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Κεφαλληνίας στο Αργοστόλι, στις 6-9 Σεπτεμβρίου 2012. Το γενικό θέμα του συνεδρίου ήταν "Ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων", ένα θέμα που, λόγω ...

Αιτήσεις και ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη

Στο πεδίο της πολιτικής δίκης συναντάται το τυπικό με το ελαστικό στοιχείο σε θαυμαστή ισορροπία και αναλογία, ενόψει του γεγονότος ότι αφενός μεν η πολιτική δίκη αποτελεί πολιτειακή διαδικασία απονομής δικαιοσύνης επί των ιδιωτικού δικαίου διαφορών και επομένως ρυθμίζεται με βάση κανόνες δικαίου, σ...

Διοικητική δικονομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διοικητική δικονομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διοικητική δικονομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διοικητική δικονομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διοικητική δικονομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διοικητική δικονομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δικονομικά ζητήματα του πτωχευτικού δικαίου

Το πτωχευτικό δίκαιο, ως συνηρτημένο με τη γενικότερη οικονομική δυσπραγία και τυγχάνον στις μέρες μας ευρείας εφαρμογής, εν συνδυασμώ προς τη συχνή νομοθετική παρέμβαση προς διευθέτηση των ανακυπτόντων ζητημάτων, προκαλεί ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Εκείθεν ορμωμένη η Ένωση Ελλήνων Δικονομο...

Δικονομία Συμβουλίου της Επικρατείας

Π.Δ. 18/1989: Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας - Ν. 3886/10: Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων (αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) Αίτηση Ακυρώσεως - Αίτηση αναιρέσεως - Υπαλληλική προσφυγή - Αίτηση ασφαλιστικών Το παρόν έργο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο...

Δικαστικά συμβούλια

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων στα δικαστικά συμβούλια, δικονομικός θεσμός που υπήρξε ανέκαθεν εξαιρετικά αδικημένος. Στην ανάγκη θεωρητικής προσεγγίσεως του θεσμού της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στα δικαστικά συμβούλια, αλλά και ερμηνευτικής αντ...

Νομικές μελέτες ΙΙ

Στον δεύτερο τόμο συγκεντρώθηκαν με βάση τα κριτήρια του πρώτου τόμου οι μελέτες, γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια, που εκπονήθηκαν στο χρονικό διάστημα από την έκδοση αυτού μέχρι σήμερα με κάποιες εξαιρέσεις, που οφείλονται είτε σε νομοθετική μεταβολή (έτσι εισήγησή μου στην Ένωση Ελλήνων Δ...

Η ταυτότητα της δικονομικής πράξης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ταυτότητα της δικονομικής πράξης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ταυτότητα της δικονομικής πράξης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δικονομικές μελέτες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δικονομικές μελέτες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δικονομικές μελέτες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...