Βιβλία

Φυσιολογία του αυτόνομου νευρικού συστήματος

Στα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου παρουσιάζονται οι σύγχρονες απόψεις της λειτουργικής και δομικής οργάνωσης του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος. Γίνεται λεπτομερής αναφορά για: - τις ιδιότητες της λειτουργίας των σπλαχνικών γαγγλίων και των νευρικών ινών του Α.Ν.Σ., - τα χαρακτηριστικά των ανταν...

Το σύμπαν των εγκεφάλων

Με την πεποίθηση ότι η βιολογία μάς περιέχει, προϋποθέτει και καθορίζει τον κόσμο μας, αλλά και ότι οι επιστήμες του εγκεφάλου (οφείλουν να) είναι ένα πεδίο άσκησης κοινωνικής, φιλοσοφικής και υπαρξιακής ευαισθησίας και οξυδέρκειας, oι δύο γνωστοί Έλληνες νευροεπιστήμονες συγγραφείς του βιβλίου αναζ...

Κλινική νευροανατομική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κλινική νευροανατομική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κλινική νευροανατομική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βοήθημα για την εξέταση του περιφερικού νευρικού συστήματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βοήθημα για την εξέταση του περιφερικού νευρικού συστήματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βοήθημα για την εξέταση του περιφερικού νευρικού συστήματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το περιφερικό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το περιφερικό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το περιφερικό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών

[...] Ο άτλας αυτός περιλαμβάνει και νέες διατομές του νωτιαίου μυελού και του στελέχους του εγκεφάλου, καθώς και στεφανιαίες και οριζόντιες διατομές, που παρουσιάζονται σε σχέση με τις αντίστοιχες διατομές μαγνητικής τομογραφίας (MRI). Επιλέξαμε οι εικόνες μας να δίνουν τα κεντρικά σημεία που πρέπε...

Λειτουργική οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος

"Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να περιγράψει βασικές αρχές οργάνωσης του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) του ανθρώπου και των κατοικίδιων θηλαστικών. ... Η απίστευτη πολυπλοκότητα του νευρικού συστήματος, η αποσπασματική γνώση που έχουμε γι' αυτό και ο τεράστιος όγκος σχετικών πληροφοριών που παράγε...

Αλκοόλ και κεντρικό νευρικό σύστημα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αλκοόλ και κεντρικό νευρικό σύστημα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αλκοόλ και κεντρικό νευρικό σύστημα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κεντρικό νευρικό σύστημα και αισθητήρια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κεντρικό νευρικό σύστημα και αισθητήρια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κεντρικό νευρικό σύστημα και αισθητήρια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία λειτουργικής και κλινικής νευροανατομικής σημειολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία λειτουργικής και κλινικής νευροανατομικής σημειολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία λειτουργικής και κλινικής νευροανατομικής σημειολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαφορική διαγνωστική των νόσων του νευρικού συστήματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαφορική διαγνωστική των νόσων του νευρικού συστήματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαφορική διαγνωστική των νόσων του νευρικού συστήματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οδηγός για την εγκεφαλική πάρεση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οδηγός για την εγκεφαλική πάρεση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οδηγός για την εγκεφαλική πάρεση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οξείες παθήσεις του νευρικού συστήματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οξείες παθήσεις του νευρικού συστήματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οξείες παθήσεις του νευρικού συστήματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κλινική και ακτινολογική μελέτη των νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κλινική και ακτινολογική μελέτη των νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κλινική και ακτινολογική μελέτη των νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εξηγώντας τον εγκέφαλο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εξηγώντας τον εγκέφαλο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εξηγώντας τον εγκέφαλο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο νευρωνικός άνθρωπος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο νευρωνικός άνθρωπος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο νευρωνικός άνθρωπος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τι γνωρίζουμε για τον εγκέφαλο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τι γνωρίζουμε για τον εγκέφαλο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τι γνωρίζουμε για τον εγκέφαλο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νευροανατομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νευροανατομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νευροανατομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο εγκέφαλος στο χρόνο

Με το βιβλίο αυτό, οι συγγραφείς -ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό- επιχειρούν μια συστηματική ξενάγηση στον εντυπωσιακό κόσμο της δημιουργίας, της ανάπτυξης και της φθοράς του νευρικού συστήματος. Αντιμετωπίζουν παλαιά και σύγχρονα ερωτήματα της Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας, και π...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...