Βιβλία

Σπέτσες

Με το βιβλίο αυτό η "Ένωση Σπετσιωτών" εκπληρώνει μια ηθική, από παλιά, υποχρέωσή της απέναντι στους Σπετσιώτες και στους φίλους του νησιού μας. Τη συγκέντρωση δηλαδή σε ένα βιβλίο, κάθε στοιχείου ιστορικού και λαογραφικού, που υπήρχε διάσπαρτο σε διάφορες πηγές για το ένδοξο νησί μας, τις Σπέτσες, ...

Σπέτσες

Με το βιβλίο αυτό η "Ένωση Σπετσιωτών" εκπληρώνει μια ηθική, από παλιά, υποχρέωσή της απέναντι στους Σπετσιώτες και στους φίλους του νησιού μας. Τη συγκέντρωση δηλαδή σε ένα βιβλίο, κάθε στοιχείου ιστορικού και λαογραφικού, που υπήρχε διάσπαρτο σε διάφορες πηγές για το ένδοξο νησί μας, τις Σπέτσες, ...

Σπέτσες

Με το βιβλίο αυτό η "Ένωση Σπετσιωτών" εκπληρώνει μια ηθική, από παλιά, υποχρέωσή της απέναντι στους Σπετσιώτες και στους φίλους του νησιού μας. Τη συγκέντρωση δηλαδή σε ένα βιβλίο, κάθε στοιχείου ιστορικού και λαογραφικού, που υπήρχε διάσπαρτο σε διάφορες πηγές για το ένδοξο νησί μας, τις Σπέτσες, ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...