Βιβλία

Εμπορικές εκθέσεις

Ανεξάρτητα από ποια προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει μια επιχείρηση, η επιτυχία της εξαρτάται από το είδος των καναλιών που επιλέγει για την προώθησή τους και την ποιότητα της επικοινωνίας της με την αγορά/στόχο. Στο πλαίσιο αυτό, η παλιά "συνταγή" που ακούει στο όνομα εμπορική έκθεση κατέχει αδιαφιλο...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...