Βιβλία

Παν ο φιλοσπήλυγξ

Τα λατρευτικά σπήλαια του Πανός στην Ελλάδα και σε ξένες χώρες. Επιγραφές και άλλες αναφορές....

Κάθοδος στην άβυσσο

[...] Στο λεύκωμα αυτό περιλαμβάνονται μόνο βάραθρα και σπηλαιοβάραθρα, αφού στα οριζόντια σπήλαια και στα υπόγεια ποτάμια ήταν αφιερωμένα δύο προηγούμενα λευκώματα της σειράς "Υπέροχη Ελλάδα". Το σύνολο αυτής της δουλειάς έτυχε της παγκόσμιας αναγνώρισης με το πρώτο βραβείο για τη συνολική σπηλα...

Το Σπήλαιο των Λιμνών

[...] Από τα αναρίθμητα σπήλαια σε όλη την Ελλάδα, το Σπήλαιο των Λιμνών ξεχωρίζει ως ένα υπέροχο φυσικό μνημείο και σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο, αφού στο εσωτερικό του το χερσαίο τμήμα διαδέχεται ένα εντυπωσιακό λιμναίο, με 13 κλιμακωτές λίμνες και εξαιρετικό σταλακτικό διάκοσμο. Παράλληλα, τα ανασ...

Το Σπήλαιο των Λιμνών

[...] Τα σπήλαια δεν είναι καθόλου ένας σκοτεινός χώρος. Τα φωτίζει ο μύθος και ο πολιτισμός του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο στόχος του μικρού αυτού βοηθήματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά, με τρόπο απλό και κατανοητό, τον πολύμορφο κόσμο των σπηλαίων, ως αναπόσπαστο μέρος της φυσικής και πολιτισμικής...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...