Βιβλία

Μέθοδος υποκριτικού τραγουδιού και φωνητικής

Η μέθοδος αυτή, αποτελεί μια θεωρητική και πρακτική προσέγγιση, η οποία αναλύει την τεχνική του υποκριτικού τραγουδιού και της φωνητικής γενικότερα. Παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για το ρεπερτόριο, τη μουσική ακρόαση, τη μουσική γραμματική, την τεχνική της αναπνοής και του διαφράγματος, την υγιειν...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...