Βιβλία

Αεροπορικά σπορ

Ο ελληνικός αεραθλητισμός στερείται σχεδόν βιβλιογραφίας. Ελάχιστα στα ελληνικά αεραθλητικά βιβλία υπάρχουν, και αυτά είναι συνήθως πολυγραφημένα, εκδοθέντα από σωματία ή ιδιώτες και καλύπτουν επί μέρους μόνο κεφάλαια του αεραθλητισμού. Για την εισαγωγή των αεραθλητών στα αεραθλήματα και την επιμόρ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...