Βιβλία

Εργαστηριακές ασκήσεις χημείας - χημικής τεχνολογίας

Το βιβλίο "Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας - Χημικής τεχνολογίας" απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των ΤΕΙ. Καλύπτει την ύλη των εργαστηριακών μαθημάτων που έχουν ως αντικείμενο τη γενική χημεία, τη χημική τεχνολογία και ορισμένες εφαρμογές της ηλεκτροχημείας και της αναλυτικής χημείας. Με άλλα λ...

Γενική χημεία και ενόργανη ανάλυση

Μέσα σε σύντομο σχετικά διάστημα (δύο χρόνια), προχωρήσαμε στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου. Η παρούσα έκδοση προέκυψε μετά από τη χρησιμοποίηση του βιβλίου σε διάφορα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου Εργαστήρια Γενικής Χημείας και βασικής Ενόργανης Ανάλυσης αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...