Βιβλία

Οι συνηθέστερες εν Ελλάδι ζωοανθρωπονόσοι

Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται οι λοιμώξεις που μεταδίδονται από τα ζώα στους ανθρώπους, και μάλιστα όσες από αυτές απαντώνται συνηθέστερα στην Ελλάδα, όπως οι βρουκελλώσεις (ο μελιταίος πυρετός που προκαλείται συνήθως από τη βρώση άβραστου και απαστερίωτου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων), η τ...

Αντοχή των εντεροβακτηρίων β-λακταμικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αντοχή των εντεροβακτηρίων β-λακταμικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αντοχή των εντεροβακτηρίων β-λακταμικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εχινόκοκκος Granulosus

Η εχινοκoκκίαση αποτελεί παρασιτική νόσο που μπορεί να προσβάλει το λεπτό έντερο του σκύλου και άλλων σαρκοφάγων της οικογένειας Canidae και η οποία προκαλείται από τη νύμφη του παρασίτου Echinococcus spp. Το πόνημα αυτό από τον Διδάκτορα-Χειρουργό Μιχαήλ Σταματάκο, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρο...

Λοιμώξεις και αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λοιμώξεις και αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λοιμώξεις και αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μόλυνση από τους HPV

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μόλυνση από τους HPV στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μόλυνση από τους HPV, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κλινική φυματολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κλινική φυματολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κλινική φυματολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νοσοκομειακές λοιμώξεις

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να καλύψει, με σύγχρονο και συνοπτικό τρόπο, κάποια από τα κύρια και ενδιαφέροντα θέματα που σχετίζονται με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις. Η ύλη του περιλαμβάνει μερικά από τα κύρια προβλήματα που απασχολούν τον ιατρό, τη μαία και τη νοσηλεύτρια στην κλινική πρακτική, ...

Εργαστηριακός έλεγχος επειγόντων περιστατικών και λοιμώξεων

Η συγγραφή του βιβλίου "Εργαστηριακός έλεγχος επειγόντως περιστατικών και λοιμώξεων" έγινε με βάση την εμπειρία της οποία απέκτησα από τη συγγραφή των προηγουμένων βιβλίων με τη συμμετοχή ειδικών συναδέλφων και ειδικευομένων στα επί μέρους κεφάλαια. Ήταν μια ωραία εμπειρία η οποία συνεχίζεται και σ'...

Λοιμώξεις & αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λοιμώξεις & αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λοιμώξεις & αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λοιμώδη νοσήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λοιμώδη νοσήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λοιμώδη νοσήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Nοσοκομιακές λοιμώξεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Nοσοκομιακές λοιμώξεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Nοσοκομιακές λοιμώξεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Secrets λοιμώξεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Secrets λοιμώξεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Secrets λοιμώξεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αντιβιωτικά και συνήθεις λοιμώξεις στην πράξη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αντιβιωτικά και συνήθεις λοιμώξεις στην πράξη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αντιβιωτικά και συνήθεις λοιμώξεις στην πράξη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λοιμώξεις αναπνευστικού, πνευμονίες, φυματίωση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λοιμώξεις αναπνευστικού, πνευμονίες, φυματίωση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λοιμώξεις αναπνευστικού, πνευμονίες, φυματίωση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λοιμώξεις και προληπτικά μέτρα

[...] Στα επτά κεφάλαια του βιβλίου αυτού περιλαμβάνονται, οι ιογενείς λοιμώξεις, βακτηριακές λοιμώξεις, ρικεττσιώσεις, χλαμυδιάσεις, μυκοπλασμώσεις, μυκητιάσεις και παρασιτώσεις. Αναφέρονται για κάθε λοίμωξη τα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά της, το παθογόνο αίτιο, ο τρόπος μετάδοσης, η περίοδος επώ...

Τροπικά νοσήματα και νοσοκομειακές λοιμώξεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τροπικά νοσήματα και νοσοκομειακές λοιμώξεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τροπικά νοσήματα και νοσοκομειακές λοιμώξεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λοιμώξεις στην κύηση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λοιμώξεις στην κύηση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λοιμώξεις στην κύηση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...