Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Διδακτικό σενάριο

Η υπάρχουσα σήμερα βιβλιογραφία και αρθρογραφία για την διδακτική των γνωστικών αντικειμένων στην εκπαίδευση είναι μεγάλη σε όγκο και ποικιλία. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί και μεγάλο πλήθος όρων γύρω από τη θεματολογία της διδακτικής των γνωστικών αντικειμένων, με αποτέλεσμα αυτό σε πολλές περιπτώσεις...

Εγχειρίδιο εκπαίδευσης εκπαιδευτών γονέων

"...Το παρόν εγχειρίδιο εκπαίδευσης εκπαιδευτών αποτελεί ένα δείγμα του τρόπου δουλειάς των συγγραφέων και αναφέρεται διεξοδικά στη βιωματική διαδικασία, ενταγμένη σ' ένα πολυσύνθετο μοντέλο συμβουλευτικής. Οι συγγραφείς, έχοντας ασχοληθεί για δεκαετίες με ομάδες, μας παρουσιάζουν μερικά δείγματα απ...

Ο σχολικός σύμβουλος ως εκπαιδευτής ενηλίκων

Στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται άμεσα ή έμμεσα στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων συμπεριλαμβάνονται και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίοι ως εκ του ρόλου τους, λειτουργούν και ως εκπαιδευτές ενηλίκων παρά το γεγονός ότι για την επιλογή τους στη θέση αυτή ανά...

Εκπαίδευση για την ένταξη: Από την έρευνα στην πράξη

Στο βιβλίο που έχετε στα χέρια σας καταγράφεται μια από τις συστηματικότερες ερευνητικές προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα στον ελληνόφωνο χώρο για την ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Αρχικά παρουσιάζεται το θ...

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον 21ο αιώνα

Ο παρόν τόμος προλογίζεται από τον γνωστό παιδαγωγό Gaston Mialaret και ασχολείται με τα σημερινά προβλήματα, τις πολιτικές, τις προσεγγίσεις και τις τάσεις, τις συνθήκες προσλήψεων, τα ζητήματα πολιτικής διακυβέρνησης και ποιοτικού ελέγχου, τις ερευνητικές ανάγκες, τον επαγγελματισμό και τις υπηρεσ...

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Ο παρών τόμος χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει μελέτες που αφορούν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από μελέτες που σχετίζονται με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε διάφορες χώρες και αποτελ...

Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι μια σύνθετη και πολύπλευρη προσπάθεια, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης. Για αρκετά χρόνια οι εκπαιδευτικοί της Α/βάθμιας εκπαίδευσης ιδιαίτερα, αλλά και άλλοι εκπαιδευτικοί, χρη...

Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Οι βασικές σπουδές και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρούνται αναπόσπαστα στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς µέσω αυτών προετοιµάζονται και ενισχύονται οι επαγγελµατίες εκείνοι που διαδραµατίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διαµόρφωση της νέας γενιάς κάθε κοινωνίας. Η εκπαίδευση και η επιµόρφ...

Επιμόρφωση και δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών

Το παρόν βιβλίο μελετά τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται μια εκπαιδευτική πολιτική, και συγκεκριμένα αυτή τη σχετική με την εξομοίωση των πτυχίων των δασκάλων και νηπιαγωγών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών με τα αντίστοιχα των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Αναδεικνύει τη δράση των δρώντων...

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το θεωρητικό πλαίσιο του θεσμού της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Μετά από μια σύντομη επισκόπηση της ιστορικής διάστασης του θεσμού, διερευνώνται συστηματικά οι εξής θεματικές ενότητες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την αποτελεσματική άσκηση του διδασκαλικού επαγγέλμα...

Ο εκπαιδευτικός σ' έναν κόσμο που αλλάζει

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στον εκπαιδευτικό, μέσα από μια προσέγγισή του στην Ελλάδα και τον κόσμο, με θεωρητικές και ερευνητικές τεκμηριώσεις σε διεθνές επίπεδο που αφορούν στη μόρφωσή του και στις κοινωνικές αναπαραστάσεις που έχει για το επάγγελμά του και μέσα από επίκαιρα ζητήματα (επιμόρφ...

Επιμόρφωση και δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών

Το παρόν βιβλίο μελετά τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται μια εκπαιδευτική πολιτική, και συγκεκριμένα αυτή τη σχετική με την εξομοίωση των πτυχίων των δασκάλων και νηπιαγωγών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών με τα αντίστοιχα των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Αναδεικνύει τη δράση των δρώντων...

Νέες μορφές μάθησης και ο ρόλος της τεχνολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νέες μορφές μάθησης και ο ρόλος της τεχνολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νέες μορφές μάθησης και ο ρόλος της τεχνολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι σχολικοί σύμβουλοι κρίνουν το επιμορφωτικό τους έργο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι σχολικοί σύμβουλοι κρίνουν το επιμορφωτικό τους έργο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι σχολικοί σύμβουλοι κρίνουν το επιμορφωτικό τους έργο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θέατρο και πολιτισμός στο σχολείο για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Από τις εκδόσεις του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ (Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών) του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, δημοσιεύθηκε η μελέτη "Θέατρο και πολιτισμός στο σχολείο. για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" με συγγραφείς τους Θόδωρο Γραμμα...

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να διερευνηθούν οι επιμορφωτικές τους ανάγκες, καθώς από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτι...

Η παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών

Οι βασικές λειτουργίες που καλείται να επιτελέσει το σχολείο στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης διαφοροποιούνται υπό την επίδραση των εκάστοτε συνθηκών. Ωστόσο, πέρα από τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε εποχής και του κάθε τόπου, βασική αποστολή του σχολείου είναι η διασφάλιση αφενός υψηλών επι...

Η γνώση του εκπαιδευτικού

Η διδασκαλία που έλαβε η συγγραφέας από τον Δάσκαλο Δημήτρη Κακαλίδη απάντησε στα ερωτήματά της για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ένα από τα ερωτήματα αυτά την είχε απασχολήσει ιδιαίτερα την εποχή που εργαζόταν σαν νηπιαγωγός. Θέλοντας να βελτιώσει τη σχέση της με τα παιδιά, ερευνούσε πώς δομείται η σωστή...

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης

O εκπαιδευτικός, τη σημερινή εποχή, και συγκριτικά με άλλους επαγγελματίες, χάνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τον ενεργό επιστημονικό και παιδαγωγικό του εξοπλισμό, λόγω της ραγδαίας, ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας και λόγω των ταχύτατων κοινωνικών και πολιτισμικών αλλαγών...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...