Βιβλία

Πρακτικές και μοντέλα γεωργικής εκπαίδευσης

[...] Σκοπός του βιβλίου αυτού, είναι όχι μόνο να προτείνει πρακτικές προσεγγίσεις και στοιχεία μεθοδολογίας, γενικότερες πληροφορίες και στατστικά στοιχεία για την εκπαίδευση των ενηλίκων αγροτών, αλλά και να καταπολεμήσει την κανονιστική (normative) και εξελικτιστική (evolutionist) αντίληψη που επ...

Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας

Βασικός σκοπός του έργου αυτού που αποτελεί τη διδακτορική μου διατριβή είναι η καταγραφή και η παρουσίαση της ιστορίας της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λάρισας, που με τη συνεχή παρουσία της σχεδόν επί έναν αιώνα, αποτελεί σταθμό στο χώρο της γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η ιστορία της Σχολή...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...