Βιβλία

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων

Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια παρουσίασης στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems), φιλοδοξώντας να γίνει το βασικό εγχειρίδιο για τα θέματα που τα αφορούν. Στη συγγραφή του βιβλίου αυτού οδήγησαν μεταξύ των άλλων:...

Ορθολογική λήψη αποφάσεων

Το βιβλίο αυτό παρέχει τη βάση για μια περιεκτική μελέτη των διαδικασιών λήψης ορθών αποφάσεων. Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί σε ένα εξαμηνιαίο τμήμα προπτυχιακών φοιτητών ανώτερου επιπέδου ή μεταπτυχιακών φοιτητών. Η ύλη μπορεί να καλυφθεί και στο μισό χρόνο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που έ...

Εφαρμογές θεωρίας αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων

Οι μέθοδοι πολυκριτηριακής αξιολόγησης αποτελούν τη νέα μέθοδο στο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας για την αντιμετώπιση προβλημάτων στα οποία η λήψη αποφάσεων προσδιορίζεται βάσει πολλαπλών κριτηρίων και συνήθως ανταγωνιστικών στόχων, με εφαρμογή σε τομείς όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγ...

Η χρυσή τομή στη λήψη αποφάσεων

Χρυσή τομή... Γιατί αυτό το κοινώς παραδεδεγμένο αισθητικώς ωραίο να μην είναι αποτέλεσμα μιας ισορροπίας παραμέτρων; Και αν συμβαίνει αυτό, γιατί πρέπει να αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση και όχι περίπτωση εντασσόμενη σε μια γενικευμένη έκφραση της ισορροπίας στη φύση; Η επίτευξη του τέλειου θα παρα...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...