Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Αρμονία

Tο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει σε βελτιωμένη και συμπληρωμένη μορφή τις "Σημειώσεις για τη διδασκαλία του Yποχρεωτικού Aρμονίας" που εδώ και πολλά χρόνια χορηγώ στους μαθητές μου σε μορφή φωτοτυπημένων χειρογράφων. Oι σημειώσεις αυτές έχουν κυκλοφορήσει ευρύτατα έξω απο το πλαίσιο του Ωδείου Aθηνώ...

Ασκήσεις αρμονίας 3

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις αρμονίας 3 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις αρμονίας 3, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

700+44 θέματα αρμονίας

- Μια ολοκληρωμένη μελέτη πάνω στις γνώσεις που απαιτούνται για την σωστή επαγγελματική κατάρτιση ενός θεωρητικού της μουσικής. - Ένα ουσιαστικό βοήθημα τόσο για τις πτυχιακές εξετάσεις των ωδείων, όσο και για τις εισαγωγικές στα ελληνικά ή ξένα μουσικά πανεπιστήμια. - Μια εργασία βασισμένη στ...

Η τεχνική εναρμόνισης της μελωδίας

"Άλλο ένα εγχειρίδιο για τη σπουδή της αρμονίας στο μουσικό βιβλιογραφικό χώρo; Πράγματι ο μαθητής σήμερα έχει τη δυνατότητα της επιλογής ανάμεσα σε πολλά και καλά εγχειρίδια, τα οποία ωστόσο επικεντρώνονται στη θεωρία της αρμονίας. Το βιβλίο αυτό λοιπόν έρχεται να καλύψει ένα κενό, μετατοπίζοντας τ...

Αρμονία στην πράξη

Ολοκληρωμένη εισαγωγή στην αρμονική σύνταξη της έντεχνης και της λαϊκής μουσικής με παραδείγματα από το παραδοσιακό και το σύγχρονο τραγούδι. ...

Αρμονική συντακτικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρμονική συντακτικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρμονική συντακτικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δομικές λειτουργίες της αρμονίας

Η παρούσα είναι η πρώτη ελληνική έκδοση του τελευταίου ολοκληρωμένου θεωρητικού έργου του Schoenberg. Αντιπροσωπεύει τις τελικές σκέψεις του συνθέτη επί της κλασσικής και της ρομαντικής αρμονίας. Τα αρχικά μέρη ανακεφαλαιώνουν τις αρχές που ετέθησαν στην "Αρμονία". Τα τελευταία κεφάλαια ανοίγουν ν...

Μαθήματα λειτουργικής αρμονίας

Το παρόν βιβλίο ανήκει από πολύ χρόνο στα απαραίτητα βιβλία για κάθε σπουδαστή της μουσικής. Εδώ σκιαγραφείται η μουσική λειτουργική θεωρία που ανέπτυξε ο συγγραφέας κυρίως επί της μουσικής του 17ου-19ου αι. και όχι μόνον....

Σύστημα διδασκαλίας της αρμονίας μείζονος ελάσσονος

Πρόκειται για μαθήματα "λειτουργικής αρμονίας" δηλ. αρμονίας που γράφεται με επίγνωση των φθογγικών σχέσεων που προκαλούν τις εναλλαγές εντάσεως και χαλαρώσεως, κατευθυντηρίων τάσεων και ισορροπίας, αισθήματος ανησυχίας και γαλήνης. Όλο το αρμονικό γίγνεσθαι αναλύεται επαγωγικά και ανάγεται στις ...

Σύστημα διδασκαλίας της αρμονίας μείζονος ελάσσονος

Το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί άσχετα από την ακολουθουμένη μέθοδο διδασκαλίας της Αρμονίας, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το βιβλίο Ι. Στο ΙΙ βιβλίο δίδεται συνοπτικά η θεωρία και παραδείγματα από την αρμονία του Μείζονος-Ελάσσονος. Στο βιβλίο αυτό περιέχονται συνολικά πάνω από πεντακόσια ...

Θεωρητική αρμονία

[...] Ουδέποτε προσπάθησα να πείσω τους μαθητές μου να με θεωρήσουν αλάνθαστο - μόνο ένας "μουσικοδιδάσκαλος" το έχει αυτό ανάγκη. Τουναντίον, πολλές φορές διακινδύνευσα να πω κάτι το οποίο αργότερα έπρεπε να αναθεωρήσω - έχω πολλές φορές δώσει οδηγίες οι οποίες όταν εφαρμόσθηκαν απεδείχθη ότι ήταν ...

Αρμονία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρμονία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρμονία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρμονία στην πράξη

Ολοκληρωμένη εισαγωγή στην αρμονική σύνταξη της έντεχνης και της λαϊκής μουσικής με παραδείγματα από το παραδοσιακό και το σύγχρονο τραγούδι. Η "Αρμονία στην πράξη" προσφέρει: στον ερασιτέχνη μουσικό ένα αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο να μάθει αρμονία στον επαγγελματία μουσικό νέες ιδέες γ...

Αρμονία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρμονία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρμονία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θέματα αρμονίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέματα αρμονίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέματα αρμονίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρμονία, αντίστιξη και δομή στη μουσική του J. S. Bach για πληκτροφόρο

Στο παρόν βιβλίο επιχειρείται μια τυπολογική προσέγγιση της αρμονίας, της αντίστιξης και της δομικής οργάνωσης των συνθέσεων του Μπαχ για πληκτροφόρο όργανο. Η σουίτα, ως συλλογή αυτοτελών συνθέσεων που ανήκουν σε διαφορετικούς μορφολογικούς τύπους και που οργανώνονται σε μια σύνθετη φόρμα, επιλέγε...

Αρμονία τάξη πρώτη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρμονία τάξη πρώτη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρμονία τάξη πρώτη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η θεωρία της αρμονίας και η πρακτική της χωρίς δάσκαλο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η θεωρία της αρμονίας και η πρακτική της χωρίς δάσκαλο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η θεωρία της αρμονίας και η πρακτική της χωρίς δάσκαλο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η θεωρία της αρμονίας και η πρακτική της χωρίς δάσκαλο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η θεωρία της αρμονίας και η πρακτική της χωρίς δάσκαλο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η θεωρία της αρμονίας και η πρακτική της χωρίς δάσκαλο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η θεωρία της αρμονίας και η πρακτική της χωρίς δάσκαλο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η θεωρία της αρμονίας και η πρακτική της χωρίς δάσκαλο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η θεωρία της αρμονίας και η πρακτική της χωρίς δάσκαλο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...