Βιβλία

Αντίστιξη 16ου αιώνα

Μία, βήμα προς βήμα, προσέγγιση του ύφους του Palestrina όπως αυτή προκύπτει απ' ευθείας μέσα από το έργο του. Ένας περιεκτικός οδηγός που φωτίζει με κατανοητό τρόπο τα σπουδαιότερα σημεία της πράξης, προλαμβάνοντας τα πλείστα των ερωτημάτων που έως τώρα ανέκυπταν κατά την εξάσκηση στο ύφος αυτό. Κά...

Αντίστιξη

Σ' αυτό το βιβλίο γίνεται στοχασμός πάνω στη μουσική όπου η περιγραφή, η ανάλυση, η ερμηνεία, "η σκέψη" και η συνθετική τεχνική διδασκαλία οδηγούν στο Όλον....

Αντίστιξη. Ασματική πολυφωνία

Το βιβλίο μου που πραγματεύεται το στυλ του Παλεστρίνα και στο οποίο διερεύνησα συγκεκριμένα πολυφωνικά προβλήματα, επεδίωκε σκοπούς αποκλειστικά σχετικούς με την ιστορία του στυλ, παρόλο ότι τα αποτελέσματα του είχαν και παιδαγωγικές συνέπειες, εξαιτίας της σχέσεως του θέματος με θεωρητικά προβλήμα...

Η τροπική αντίστιξη για φωνές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η τροπική αντίστιξη για φωνές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η τροπική αντίστιξη για φωνές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η θεωρία της αντίστιξης και η πρακτική της

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η θεωρία της αντίστιξης και η πρακτική της στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η θεωρία της αντίστιξης και η πρακτική της, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η θεωρία της αντίστιξης και η πρακτική της χωρίς δάσκαλο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η θεωρία της αντίστιξης και η πρακτική της χωρίς δάσκαλο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η θεωρία της αντίστιξης και η πρακτική της χωρίς δάσκαλο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αντίστιξη σε δύο φωνές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αντίστιξη σε δύο φωνές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αντίστιξη σε δύο φωνές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αντίστιξη για αρχαρίους

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αντίστιξη για αρχαρίους στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αντίστιξη για αρχαρίους, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...