Βιβλία

Greek Papyri in the Benaki Museum

Η ανακαίνιση του μουσείου τα τελευταία χρόνια, εκτός από την επαύξηση του κτιρίου και την ανάδειξη των συλλογών του, απέφερε κι άλλα απρόβλεπτα οφέλη. Η παρούσα έκδοση είναι ένα από αυτά και οφείλει τη γένεσή της στο γεγονός ότι ο εγκιβωτισμός των αντικειμένων ήταν η αφορμή για να έρθει στην επιφάν...

Πάπυροι και παπυρολογία

Το φυτό του ποταμού "πα-πι-ουρ" έδωσε στον άνθρωπο το στέλεχός του, και απ' αυτό να φτιάξει το "χαρτί", δηλαδή τη "γραφική ύλη", όπου πάνω γραμμένα διασώθηκαν μέχρι σήμερα τα ανθρώπινα μηνύματα: από τα αριστουργήματα της ανθρώπινης σκέψης ως τα ασήμαντα, εφήμερα έγγραφα της προσωπικής ζωής. Η πολύπ...

Ελληνικοί πάπυροι

Ο συγγραφέας αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία της ανακάλυψης των παπύρων, εξετάζει τις φυσικές ιδιότητες του παπύρου ως γραφικής ύλης, σκιαγραφεί την ιστορία του αρχαίου βιβλίου και αναλύει τα προκαταρκτικά στάδια και τη διαδικασία έκδοσης των παπυρικών κειμένων. Κάνει έναν απολογισμό των επιτευγμά...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...