Βιβλία

Επιλογή κειμένων από τα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

Περιέχει κείμενα από τα έργα του Πλάτωνα: "Συμπόσιον", "Πολιτεία", "Μενέξενος", "Ζ΄επιστολή", "Θ΄ επιστολή", "Απολογία Σωκράτους", "Κρίτων", "Φαίδων", "Φαίδρος", "Ευθύφρων", "Κατά Αλκιβιάδου Β΄" και από τα έργα του Αριστοτέλη: "Ηθικά Νικομάχεια", "Πολιτικά"...

Προσωκρατικοί: Περί διακοσμήσεως και κοσμιότητος

Η σειρά "Καινοτομίες στην Εκπαίδευση" αποβλέπει να συμβάλλει στη σθεναρή περιχάραξη του εκπαιδευτικού έργου και της διδακτικής πράξης των υποψήφιων και των υπηρετούντων εκπαιδευτικών με δημοσιεύσεις σχετικές με την πραγμάτευση καινοτόμων θεμάτων. Η σειρά απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τα εκπαιδ...

Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι

Φιλοσοφία για γυμνασιακούς μαθητές, δεν πάει πολύ; Οπότε το συγκεκριμένο εγχείρημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ουτοπικό και απρόσιτο. Η επιφύλαξη ωστόσο ισχύει μόνον αν μείνουμε καθηλωμένοι στη βολική προκατάληψη ότι η γυμνασιακή ηλικία δεν είναι έτοιμη ακόμα να δεχθεί στοιχεία φιλοσοφικού στοχασμο...

Ζητήματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας

Η σειρά "Καινοτομίες στην Εκπαίδευση" αποβλέπει να συμβάλλει στη σθεναρή περιχάραξη του εκπαιδευτικού έργου και της διδακτικής πράξης των υποψηφίων και των υπηρετούντων διδασκόντων με δημοσιεύσεις σχετικών με την πραγμάτωση καινοτόμων θεμάτων. Η σειρά απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τα εκπαιδευτ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...