Βιβλία

Λιμνολογία

Η ύλη του βιβλίου αυτού καλύπτει το περιεχόμενο του μαθήματος της Λιμνολογίας, όπως συνήθως αυτό προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών των Βιολογικών και συναφών Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η συγγραφή του υπαγορεύτηκε από την έλλειψη παρόμοιων συγγραμμάτων στην ελληνική γλώσσα κα...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...