Βιβλία

Δανειοδότηση καταναλωτών

[...] Σκοπός των συγγραφέων δεν είναι να δημιουργήσουν σπουδαστές που να είναι σύγχρονοι δανειοδότες. Αυτό μπορεί να συμβεί με τον καιρό. Αντίθετα, οι συγγραφείς ελπίζουν να δημιουργήσουν το ενδιαφέρον στην δανειοδότηση καταναλωτών και να ενθαρρύνουν τους σπουδαστές να επιδιώξουν επιπλέον σπουδές κα...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...