Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Οικουμενικόν Πατριαρχείον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικουμενικόν Πατριαρχείον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επίσημα κείμενα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

Η ανασύσταση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο πλαίσιο της οθωμανικής αυτοκρατορίας και η επαναλειτουργία του σε σύντομο διάστημα, λίγους μήνες μόνο μετά την Άλωση, επέτρεψε στους ορθόδοξους χριστιανούς που συνέχισαν τη ζωή τους στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τον νέο, αλλόθρησκο, κυρίαρχο...

Ανατολικαί μελέται

Κατά την σύγχρονον ελληνικήν έρευναν ανεπτύχθησαν εν αρχή αι προϋποθέσεις μιας σαφώς ουχί οριενταλιστικής, τουτ' εστί πηγαίας ερεύνης του Ισλάμ, βάσει της μεθοδολογίας και των προκρίσεων αυτού. Η τιμή της τοιαύτης εργασίας ανήκει δικαιωματικώς εις τον Νικόλαον Π. Ελευθεριάδην, ούτινος το παράδειγμα,...

Τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οικουμενικόν Πατριαρχείον και μοναχισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικουμενικόν Πατριαρχείον και μοναχισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και μοναχισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το νόμιμον της Μεγάλης Εκκλησίας 1564 - ci. 1593

[...] Μολονότι ο πατριάρχης που εμπνεύστηκε και δημιούργησε το "Νόμιμον" απομακρύνθηκε από τη θέση του λίγους μήνες αργότερα, η νομική αυτή συναγωγή παρέμεινε σε επίσημη χρήση στη διάρκεια και των επόμενων οκτώ πατριαρχιών -με τον Ιέρακα να παραμένει και εκείνος όλο αυτό το διάστημα οφφικιάλιος του ...

Η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην εκκλησιαστική, την ελληνική και τη διεθνή έννομη τάξη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποκρυστάλλωση της θέσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου μέσα σε τρία επίπεδα εννόμων τάξεων, της εκκλησιαστικής, της ελληνικής και της διεθνούς. Το ζήτημα είναι αυτονόητα πολύ εκτεταμένο και σε αρκετά σημεία του αλληλεπικαλυπτόμενο. Η παρούσα εργασία έχει τη...

Οικουμενικό Πατριαρχείο και Εκκλησία της Ελλάδος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικουμενικό Πατριαρχείο και Εκκλησία της Ελλάδος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και Εκκλησία της Ελλάδος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ιστορική γεωγραφία του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ιστορική γεωγραφία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ιστορική γεωγραφία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα εν τοις κωδίξι του πατριαρχικού αρχειοφυλακίου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχρίδων και Πεκίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα εν τοις κωδίξι του πατριαρχικού αρχειοφυλακίου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχρίδων και Πεκίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα εν τοις κωδίξι του πατριαρχικού αρχειοφυλακίου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχρίδων και Πεκίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα εν τοις κωδίξι του πατριαρχικού αρχειοφυλακείου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και Κύπρο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα εν τοις κωδίξι του πατριαρχικού αρχειοφυλακείου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και Κύπρο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα εν τοις κωδίξι του πατριαρχικού αρχειοφυλακείου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και Κύπρο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Περιγραφικός κατάλογος των εν τοις κωδίξι του πατριαρχικού αρχειοφυλακείου σωζόμενων επισήμων εκκλησιαστικών εγγράφων περί εν Άθω Μονών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Περιγραφικός κατάλογος των εν τοις κωδίξι του πατριαρχικού αρχειοφυλακείου σωζόμενων επισήμων εκκλησιαστικών εγγράφων περί εν Άθω Μονών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Περιγραφικός κατάλογος των εν τοις κωδίξι του πατριαρχικού αρχειοφυλακείου σωζόμενων επισήμων εκκλησιαστικών εγγράφων περί εν Άθω Μονών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η πατριαρχία του Θεοδοσίου Β' (1769-1773)

Αποσαφηνίζονται ζητήματα που αφορούν στην εμπλοκή της οθωμανικής εξουσίας και ισχυρών εκκλησιαστικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων στη διοίκηση και λειτουργία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και στους χειρισμούς του πατριάρχη Θεοδοσίου Β΄για τη διευθέτηση κρίσιμων καταστάσεων, όπως ήταν...

Το νόμιμον της Μεγάλης Εκκλησίας 1564 - ci. 1593

[...] Σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα να δώσουμε στη δημοσιότητα έναν σημαντικό καρπό του ερευνητικού αυτού έργου: μια εξαιρετικής σημασίας πηγή, μια νομική συναγωγή που το Πατριαρχείο συγκρότησε στα 1564 και την οποία ο ίδιο ονόμασε "Το Νόμιμον της Μεγάλης Εκκλησίας". Η πηγή αυτή έμεινε σε επίσημη ...

Συμβολή στην ιστορία των Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τον 17ο αιώνα

Η αναδίφηση στη μακρόχρονη και πλούσια ιστορία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, του κορυφαίου αυτού εκκλησιαστικού θεσμού που συνεχίζει αταλάντευτα και στις μέρες μας να ακτινοβολεί στην οικουμένη και να ορθοτομεί τη χριστιανική αλήθεια, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και πολύτιμη ενασχόληση. Η με...

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Στο οδηγό αυτό περιλαμβάνονται κεφάλαια: - Για την ιστορία και τις ανά τους αιώνες περιπέτειες του Πατριαρχείου - Για τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό και τα κειμήλιά του - Για τον Πατριαρχικό Οίκο και την ιστορική διαδρομή των κτηρίων που τον αποτελούν - Για το σκευοφυλάκιο, τις εικόνες, τα ιερά σ...

Φανάρι - Αθήνα

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα χωρίς καμμία λεπτομέρεια να περνά απαρατήρητη ή ασχολίαστη. Με νέα στοιχεία στο φως για τις αιτίες που προκαλούν τριβές ανάμεσα στο Φανάρι και την Αθήνα. Κάτω από το φωτοστέφανο ορισμένων προσώπων κρύπτονται σοβαρές ευθύνες τους, τις οποίες ο Έλληνας πρέπει να γνωρίζει......

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η ηγεμονία της Σάμου

[...] Όσα ακολουθούν είναι εκτεταμένη και υπομνηματισμένη μορφή ενός λόγου, που εκφωνήθηκε το Νοέμβριο το 2005 στην Αίθουσα Τελετών του Δήμου Βαθέος, στη Σάμο, κατά τον εορτασμό της επετείου της ενώσεως του νησιού με το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Με βάση βιβλιογραφικές αναφορές και αρχειακό υλικό, τό...

Οικουμενικό πατριαρχείο και Ευρωπαίοι χριστιανοδημοκράτες. Μία δεκαετία διαλόγου 1994-2004. Συμβολή στις διεθνείς εκκλησιαστικές σχέσεις

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα όσα διαδραματίσθηκαν στους οκτώ κύκλους Διαλόγου, από το 1996 μέχρι και το 2004, από τα οποία και γίνεται αντιληπτό ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την επιθυμία του για έναν βαθύτερο διάλογο σχετικά με τα θεμελιώδη Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την ...

Πατριαρχικόν κοντάκιον

O Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι μέσα στον κόσμο, και κοντά στον άνθρωπο. Καταφέρνει όμως να βρίσκεται μακριά από τα ανθρώπινα. Είναι μέσα στην κοινωνία. Αφουγκράζεται τον παλμό της. Ξεφεύγει όμως, από τη ματαιότητα και τη φθορά της. Παρατηρώντας τον κανείς να κινείται, να εργάζεται, να γράφει, να ομ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...