Βιβλία

Δασική οδοποιία και φυσικό περιβάλλον

[...] Η κατασκευή δικτύου δρόμων σε ένα δασικό σύμπλεγμα δηλ. η διάνοιξη του δάσους είναι απαραίτητη γιατί συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του δάσους, στην οικονομία της περιοχής, στην προστασία του δάσους και στην άμυνα της χώρας. Η εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή δικτύου δρόμων είναι ...

Οδοποιία

Το βιβλίο της 3ης έκδοσης αποτελείται από δεκαεπτά (17) κεφάλαια τα οποία χωρίζονται σε τρεις ευρύτερες ενότητες: Οδοστρώματα, Υλικά και Έλεγχος ποιότητας. Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται το έδαφος, από τη σκοπιά του μηχανικού οδοποιίας, τη διαστασιολόγηση, τη συντήρηση, την αξιολόγηση, τη διαχείρι...

Συστήματα αναχαίτησης οχημάτων σε οδούς

Το βιβλίο "Συστήματα αναχαίτησης οχημάτων σε οδούς", του Δρα Πολιτικού Μηχανικού κ. Άγγελου Νικηφοριάδη αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη βιβλιογραφία στην επιστημονική περιοχή της Οδοποιίας και πολύτιμο βοήθημα για τους Μηχανικούς που ασχολούνται με την Οδοποιία και την Οδική Ασφάλεια. Ο εξοπλι...

Οδοποιία

Στο βιβλίο αναπτύσσονται διεξοδικά θεματικές ενότητες που εγγράφονται στο κλασσικό περιεχόμενο της διαχείρισης των οδικών έργων, όπως τα επιφανειακά χαρακτηριστικά και η ενίσχυση των οδοστρωμάτων, οι τεχνικές συντήρησης και η ανακύκλωση των οδοστρωμάτων, η αξιολόγηση και η συντήρηση των οδών. Παράλλ...

Από τη χάραξη ως την κατασκευή των οδών

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές / σπουδαστές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Προτάσσεται δε η θεωρία με τρόπο συνοπτικό, αλλά πλήρη, για την καλύτερη εμπέδωση της γεωμετρίας, μελέτης, χάραξης και χωματουργικών έργων της οδού. Στη συνέχ...

Οδική ασφάλεια: Οδική υποδομή - όχημα

Το παρόν Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης των στελεχών και μελών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι προϊόν επιστημονικής δουλειάς του "Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας" του Τ.Ε.Ε. Το Τ.Ε.Ε., στo πλαίσιο του ρόλου του ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας αποδέχθηκε την πρόταση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείο...

Στοιχεία μελέτης οδού και διασταυρώσεων

Κύριο θέμα της Οδοποιΐας είναι η μελέτη του τρόπου της κατασκευής της οδού, έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό της. Βασικός στόχος της Οδοποιΐας είναι η μέγιστη ασφάλεια της κινήσεως σε συνδυασμό με την οικονομία. [...] Η Οδοποιΐα, με την μεγάλη αύξηση της κυκλοφορίας και με την τεχνολογικ...

Οδοποιία

Το εγχειρίδιο αυτό είναι ένα διδακτικό σύγγραμμα που απευθύνεται σε φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών, αυριανούς μηχανικούς. Πραγματεύεται κατασκευαστικά θέματα οδοποιΐας που αφορούν χωματουργικά και τεχνικά έργα, ζητήματα αποστράγγισης - αποχέτευσης της οδού καθώς και σύγχρονες μεθόδους κατασκευής, ένα ...

Πίνακες χαράξεως οδών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πίνακες χαράξεως οδών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πίνακες χαράξεως οδών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία οδοποιίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία οδοποιίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία οδοποιίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Περιβαλλοντική οδοποιία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Περιβαλλοντική οδοποιία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Περιβαλλοντική οδοποιία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...