Βιβλία

Βυζαντινή φιλοσοφία Β

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βυζαντινή φιλοσοφία Β στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βυζαντινή φιλοσοφία Β, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ελληνική φιλοσοφία κατά την βυζαντινήν περίοδον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ελληνική φιλοσοφία κατά την βυζαντινήν περίοδον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ελληνική φιλοσοφία κατά την βυζαντινήν περίοδον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χριστιανική και βυζαντινή φιλοσοφία

[...] Όταν πλήθυναν οι ιστορικές εργασίες που αναφέρονταν στη μεσαιωνική και γενικά τη χριστιανική φιλοσοφία, τότε διατυπώθηκε το ακόλουθο ερώτημα: Υπάρχει πραγματικά χριστιανική φιλοσοφία; Το ερώτημα έδωσε αφορμή σε μακρά συζήτηση. Μπήκαν επί τάπητος πολλά ζητήματα, διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες απόψε...

Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου αφιερωμένου στον Πλήθωνα και την εποχή του

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου αφιερωμένου στον Πλήθωνα και την εποχή του στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου αφιερωμένου στον Πλήθωνα και την εποχή του, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στις πηγές της βυζαντινής φιλοσοφίας

Ο Κάντ έθεσε στην "Κριτική του Καθαρού Λόγου" τις βάσεις της νεωτερικής φιλοσοφίας με τα τέσσερα, πασίγνωστα πλέον, ερωτήματά του: "Τι δύναμαι να γνωρίζω;", "Τι οφείλω να πράττω;", "Τι επιτρέπεται να ελπίζω;" και "Τι είναι ο άνθρωπος;". Πρόκειται για τα ίδια μεγάλα ερωτήματα με τα οποία, παρά τη δια...

Πραγματεία για την ανθρώπινη φύση

Τι είναι ο άνθρωπος και ποια είναι η θέση του στον κόσμο; Στο ερώτημα αυτό προσπαθεί να απαντήσει ο Νεμέσιος Εμέσης. Το κείμενο αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια μιας φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, δεδομένου ότι προβληματικοποιεί την ανθρώπινη ύπαρξη και θέτει τον άνθρωπο ως πρόβλημα για τον ίδ...

Philosophia Buch 10

Ο ανά χείρας τόμος είναι ο πρώτος που δημοσιεύεται στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος του Κέντρου Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων (Κ.Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο εδημιουργήθη υπό τον ανωτέρω τίτλο δι' αποφάσεως της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου (Συνεδρία υπ' αρ. 175 της 7.3.2001) και του οποίου σκοπός ...

Περί αρετών

George Gemiste Plethon est ne dans la seconde moitie du quatorzieme siecle, probablement vers 1360, dans une grande famille sacerdotale de Constantinople. Nous ignorons tout des conditions dans lesquelles il a fait ses etudes. Il a probablement ete l' eleve du "platonicien" Demetrius Kydones. Une le...

Φιλοσοφικά σύμμεικτα

Codex Baroccianus graecus 131, a thirteen century miscellany, contains among other things a rare sample of philosophical teaching material (fols. 397v-446r) which can be dated in its compilation stage to the eleventh and twelfth centuries A. D. The collection as a whole seems to be unique and its im...

Απόδειξις, ότι ουχ ώρισται του καθέκαστον η ζωή. Διαλεγόμενος ή περί του όρου

The series "Philosophi Byzantini" is published by the Academy of Athens under the auspices of the international union of academies and the supervison of an international commitee (L. Benakis, R. Browing, H. Hunger, C. A. Trypanis, G. Verbeke, D. Zakynthinos). Director of the series is Linos Benakis....

Νόμων συγγραφή. Για το βιβλίο του Γεμιστού και εναντίον της ελληνικής πολυθεΐας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νόμων συγγραφή. Για το βιβλίο του Γεμιστού και εναντίον της ελληνικής πολυθεΐας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νόμων συγγραφή. Για το βιβλίο του Γεμιστού και εναντίον της ελληνικής πολυθεΐας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το ενυπόστατο του προσώπου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το ενυπόστατο του προσώπου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το ενυπόστατο του προσώπου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...