Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 7
Αναζητώντας

Ο Αλέξανδρος Δελμούζος αποτελεί ηγετική φυσιογνωμία του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, εξέχον μέλος της δημοτικιστικής "τριανδρίας", μαζί με τους Δημήτρη Γληνό και Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Το ζήτημα της δημοτικής γλώσσας και της θεσμικής της κατοχύρωσης στο ελληνικό σχολείο συνδέθηκε εκ των πραγμάτων ...

Λεύκωμα αναμνήσεων των φοιτητών και φοιτητριών της Φιλοσοφικής Σχολής (1955-1960) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λεύκωμα αναμνήσεων των φοιτητών και φοιτητριών της Φιλοσοφικής Σχολής (1955-1960) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λεύκωμα αναμνήσεων των φοιτητών και φοιτητριών της Φιλοσοφικής Σχολής (1955-1960) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σχολεία και εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης (19ος αιώνας - Μεσοπόλεμος)

Σε μια εποχή που γίνεται τόσος λόγος για την παγκοσμιοποίηση σε όλα τα επίπεδα ο παρών τόμος μοιάζει να μας μεταφέρει σε άλλες εποχές, με διαφορετικές προτεραιότητες. Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να προβληθεί και να γίνει ευρύτερα γνωστή η παρουσία των ευεργετών και των εκπαιδευτικών στα ιστορι...

Ο παιδαγωγός Θεόδωρος Κάστανος και το σχολείο εργασίας στην Ελλάδα

Η παρούσα μελέτη, αποτυπώνοντας τη ζωή και τη δράση του Θεόδωρου Κάστανου, αποσκοπεί στην εξέταση και διερεύνηση του έργου του (παιδαγωγικού, κοινωνικού και εθνικού), στην κριτική και συστηματική παρουσίαση των προσπαθειών του για την εφαρμογή του Σχολείου Εργασίας στην Ελλάδα και στην καταγραφή και...

Ιστορία των αναλυτικών προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στο βιβλίο αυτό εξετάζεται ο τρόπος συγκρότησης και μετασχηματισμού των αναλυτικών προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιόδου 1950-1980. σε μεθοδολογικό επίπεδο, επιχειρείται η σύνδεση της μικρο- με τη μακρο-ανάλυση μέσα από τη συνάρτηση των διαδικασιών συγκρότησης και μετασχηματισμών ...

Νεοελληνική εκπαίδευση

Στο βιβλίο επιχειρείται μια παρουσίαση και αποτίμηση των σημαντικότερων γεγονότων που απασχόλησαν τη νεοελληνική εκπαίδευση ήδη από την εποχή της Παλιγγενεσίας. Αναλύονται οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες συστηματοποίησης ενός εκπαιδευτικού συστήματος από τον Ι. Καποδίστρια, η θεσμοθέτησή του εν τέλει ...

Νεοελληνική εκπαίδευση

Στο βιβλίο επιχειρείται μια παρουσίαση και αποτίμηση των σημαντικότερων γεγονότων που απασχόλησαν τη νεοελληνική εκπαίδευση ήδη από την εποχή της Παλιγγενεσίας. Αναλύονται οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες συστηματοποίησης ενός εκπαιδευτικού συστήματος από τον Ι. Καποδίστρια, η θεσμοθέτησή του εν τέλει ...

Εκπαίδευση και κοινωνική αναπαραγωγή στη μεταπολεμική Ελλάδα (1950-2010)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εκπαίδευση και κοινωνική αναπαραγωγή στη μεταπολεμική Ελλάδα (1950-2010) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εκπαίδευση και κοινωνική αναπαραγωγή στη μεταπολεμική Ελλάδα (1950-2010), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η εκπαίδευση στην Άρτα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εκπαίδευση στην Άρτα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εκπαίδευση στην Άρτα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης

Tο έργο αυτό έχει τέτοια δομή και εσωτερική σύνθεση ώστε να μπορεί να αποτελεί παράλληλα έγκυρο ενημερωτικό ανάγνωσμα για τον γενικό αναγνώστη, βιβλίο αναφοράς για τον ανειδίκευτο στο θέμα κοινωνικό ή ιστορικό επιστήμονα, βασικό εγχειρίδιο για τον φοιτητή των επιστημών της εκπαίδευσης και εργαλείο δ...

Ο πρώτος Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο πρώτος Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο πρώτος Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η εκπαίδευση στην Κρήτη πριν την Ένωση

Το βιβλίο, με διαφορετικό τίτλο, αποτέλεσε μέρος του τρίτομου έργου "Πολιτεία υπό Αναίρεση", Gutenberg 2011. Για λόγους όμως διδακτικούς και τεχνικούς χρειάστηκε να αποσπαστεί και να αποτελέσει ξεχωριστό εγχειρίδιο που θα καλύψει βιβλιογραφικές ανάγκες προσφερόμενου μαθήματος στο πανεπιστήμιο. Για τ...

Εκπαιδευτική θεωρία και διδακτική πράξη στη μεταπολεμική Ελλάδα

H μελέτη αυτή αποτελεί μια προσπάθεια διείσδυσης στην κοινωνική ιστορία της διδασκαλίας και του διδασκαλικού επαγγέλματος στη μεταπολεμική Ελλάδα. Η έρευνα έχει ως στόχο να ανασυνθέσει τη φωνή των δασκάλων του παρελθόντος, να αναδείξει εκπαιδευτικά και κοινωνικά ήθη και να ρίξει φως στο ‘μαύρο κουτί...

Κράτος και εκκλησία

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από την περίοδο της οθωμανικής αυτοκρατορίας μέχρι τις μέρες μας, άλλαζε μορφές. Αυτό που το χαρακτήριζε πάντα ήταν η αυταρχικότητα, η ταξικότητα και η εξάρτησή του από την κρατική και εκκλησιαστική εξουσία. Για λόγους οικονομικούς, ιδεολογικούς και πολιτικούς δεν κα...

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ας) 1974-1989

Το βιβλίο εξετάζει τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος κατά την περίοδο 1974-1989 ως συνδικαλιστική οργάνωση των εκπαιδευτικών, αρχικά διαμέσου τις παρουσίασης και διαπραγμάτευσης σειράς στοιχείων. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική ιδεολογία που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας κ...

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα κατά την επανάσταση του '21 (1821-1827)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εκπαίδευση στην Ελλάδα κατά την επανάσταση του '21 (1821-1827) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εκπαίδευση στην Ελλάδα κατά την επανάσταση του '21 (1821-1827), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η οργάνωση της εκπαίδευσης στο νεοελληνικό κράτος και ο θεσμός των εκδρομών

Αναμφισβήτητα τα μαθητικά χρόνια είναι καθοριστικά για τη ζωή όλων μας. Ιδιαίτερα η μαθητική ζωή στα εφηβικά χρόνια, που διαγράφει την πορεία της μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης, συμβάλλει στη διάπλαση ολοκληρωμένων ατόμων, με ικανά εφόδια, για την παραπέρα κοινωνικ...

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην πόλη της Κατερίνης (1900-1967)

Η ιστορία εκφράζει μία βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να τοποθετεί τον εαυτό του στο χώρο και το χρόνο και να βρίσκεται σε επαφή με το παρελθόν του. Η τοπική ιστορία δε θα πρέπει να αντιπαραβάλλεται στη γενική ιστορία αλλά να εντάσσεται στο πλαίσιό της και να προβάλλονται οι σχέσεις που τις ενώνουν....

Ιστορική εκπαίδευση στην ελληνική διασπορά

Στον παρόντα τόμο έχουν συγκεντρωθεί σειρά μελετών μας που έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος "Παιδεία Ομογενών" με επιστημονικό υπεύθυνο τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Μιχάλη Δαμανάκη. Τα δεκατρία κεφάλαια με τα τρία παραρτήματα που περιλαμβάνονται...

Τα Μαρασλειακά (1925-1927)

Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία της διαμάχης που ξέσπασε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο τον Μάρτιο του 1925 και απασχόλησε την κοινή γνώμη και τον πολιτικό κόσμο για μια κρίσιμη διετία. Η αφετηρία της αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο η Ρόζα Ιμβριώτη φερόταν να διδάσκει την Επανάσταση του 1821 και γενικά τ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 7
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...