Βιβλία

Αναλογική εξομοίωση συστημάτων

Ζούμε αναμφισβήτητα την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας. Όμως, παρόλα αυτά, ο κόσμος παραμένει αναλογικός. Τα φυσικά συστήματα, τα οποία καλούμαστε να ελέγξουμε παραμένουν αναλογικά. Και η εξοικείωση μαζί τους παραμένει μια επιτακτική αναγκαιότητα. Εξοικείωση με τα φυσικά συστήματα σημαίνει, πρώτον,...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...