Βιβλία

Εδώ, κάποτε...

Το βιβλίο αναφέρεται στην αρχαία και νεότερη ιστορία της περιοχής όπου βρίσκεται σήμερα η Ηλιούπολη. Επίσης αναφέρεται στην πολεοδομική της εξέλιξη από το "τσιφλίκι Καράς" (1830) και το "μικρό χωρίδιον" Καρά των 94 κατοίκων (1890), στη δημιουργία της Ηλιούπολης (1925) και στη μετεξέλιξή της σε έναν ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...