Βιβλία

The School of Ammonius, Son of Hermias, on Knowledge of the Divine

Στη μονογραφία με τίτλο "The school of Ammonius, son of Hermias, on knowledge of the divine", που αποτελεί τη διδακτορική διατριβή του συγγραφέα, εξετάζεται η θεωρία της ειδωλoλατρικής νεοπλατωνικής σχoλής τoυ Αμμωνίoυ, υιoύ τoυ Ερμεία, περί των πρoϋπoθέσεων για την απόκτηση της γνώσης πoυ μπoρεί να...

Μελετώντας τον νεοπλατωνισμό

Ο όρος νεοπλατωνισμός προσδιορίζει τον τύπο της πλατωνικής φιλοσοφίας που άνθισε στη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, από τον 3ο έως και τον 6ο μ.Χ. αιώνα. Είναι στην ουσία μια σύνθετη μεταφυσική ερμηνεία του έργου του Πλάτωνα, και κυρίως της πλατωνικής θεολογίας, όπως αυτή συναντάται στους Διαλ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...