Βιβλία

Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ 560-699

Με τον πέμπτο τόμο του καταλόγου σας παρουσιάζουμε την επεξεργασία του τελευταίου μέρους των μαγικών παραμυθιών (ΑΤ/ΑΤU 300-749), που καλύπτει τους τύπους ΑΤ/ΑΤU 560-649 (μαγικά αντικείμενα) και ΑΤ/ΑΤU 650-699 (υπερφυσική δύναμη και γνώση). Πολλά από τα παραμύθια που εξετάζουμε και κυρίως οι τύπο...

Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ 500-559

[...] Το βιβλίο αυτό, τέταρτος κατά σειράν τόμος του "Καταλόγου των ελληνικών παραμυθιών", αποτελεί μια σύγχρονη επεξεργασία της πρώτης ανέκδοτης και πολύτιμης καταλογογράφησης του ελληνικού παραμυθιού από τον Γεώργιο Α. Μέγα, που δημοσιεύουμε εδώ και είκοσι έτη. Έχουν δημοσιευτεί ήδη τρεις τόμοι. Ο...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...