Βιβλία

Ιστορία μεταλλείου

Στο αρχείο του πατέρα μου, Γιώργου Κ. Μάνθου, βρήκα την πρωτότυπη έκδοση (δύο αντίτυπα) στα ελληνικά του πονήματος της Margaret Elizabeth Countess of Jersey (Κόμισσα της Γερσέης), το οποίο αναφέρεται στο αρχαίο και νεότερο μεταλλευτικό Λαύρειο, όπως και ορισμένες σημειώσεις του από έρευνα, που είχε ...

Ο αερισμός των μεταλλείων

Ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκε το σύγγραμμα αυτό είναι διπλός, δεδομένου ότι επιδιώκεται αφ' ενός μεν να χρησιμεύσει ως βασικός οδηγός των σπουδαστών κατά την παρακολούθηση των σχετικών μαθημάτων που αφορούν στον αερισμό των μεταλλείων, αφ' ετέρου δε να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα όχι μόνο για τον μ...

Λαύρειο το μαύρο φως

Πρόκειται για εργασία συγκέντρωσης και οργάνωσης έντυπου υλικού, μεγάλου όγκου, από ποικιλία πηγών, διασκορπισμένου σε αρχεία εταιριών, βιβλιοθήκες, οργανισμούς, ιδιωτικές συλλογές, καθώς επίσης και των μεταλλευτικών-μεταλλουργικών καταλοίπων του Λαυρίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι προφορικές μαρ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...