Βιβλία

Δυσφασία

Η δυσφασία ανήκει στο σύνολο των εξελισσόμενων των διαταραχών του λόγου οι οποίες εμποδίζουν το παιδί να κοινωνικοποιηθεί. Επιπροσθέτως, η ιδιαιτερότητά της έγκειται στο γεγονός ότι οι μεγάλες δυσκολίες κατά την ανάπτυξη εστιάζονται κυρίως στην ποιότητα της γλωσσικής εξέλιξης, η οποία εμποδίζει τη γ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...